Risikostyring i udbud og tilbud

Risikostyring i udbud og tilbud

Vejledningen beskriver bygherrens tidlige valg og muligheder for at styre risiko gennem udbuddet, samt tilbudsgivernes vurderinger af risiko i udarbejdelsen af tilbud.

Risikostyring er et begreb, der oftest er knyttet til gennemførelsen af et projekt. Men udbuds- og kontraheringsfasen er risikofyldt, fordi de beslutninger, der tages i denne relativt kortvarige fase, kan have helt afgørende betydning for projektet og de deltagende virksomheder.

Udbuddet er en mulighed for bygherren for at styre risiko. Eksempelvis foretager bygherren gennem prækvalifikationen en udvælgelse af tilbudsgivere, som han mener kan løse opgaven, og som er økonomisk robuste, for at undgå at en konkurs vil afspore projektet undervejs.

Samtidig har tilbudsgiverne allerede i tilbudsfasen en række vurderinger, overvejelser og valg, som har stor betydning for egen virksomheds risiko ved at indgå i bygge- el­ler anlægsprojektet.

Alle parter har derfor grund til at have fokus på risikostyring i netop denne fase. I denne vejledning sætter vi fokus på risikoområder for både bygherre og tilbudsgivere i udbuds- og tilbudsfasen.

Temamøde om risikostyring

Til dette temamøde får du en skarp introduktion til risikostyring og et overblik over Værdibygs vejledninger om emnet. Du kan se eller gense temamødet her:

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Realdania.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke