Afleveringsprocessen

Afleveringsprocessen

I denne vejledning sætter vi fokus på afleveringsprocessen og særligt processen op til afleveringen.

Afleveringen er en vigtig proces ift. byggeprojektets succes og omfanget af mangler ved aflevering er ofte et tema i diskussioner om forbedring af byggeriets kvalitet og produktivitet. Manglerne koster tid og penge for både bygherrer og entreprenører og derfor er der en fælles interesse i at gøre en indsats for at forbedre processen frem mod afleveringen og dermed komme tættere på målet om mangelfri aflevering.

Den succesfulde aflevering

I denne vejledning sætter vi fokus på afleveringsprocessen og særligt processen op til afleveringen. Den juridiske aflevering er kun kort er beskrevet i henhold til AB92. Vejledningen handler om at agere proaktivt og at sikre en god aflevering for både bygherre, rådgivere og entreprenører.

Vejledningen indeholder en række eksempler på aktiviteter og metoder, der uden at være udtømmende kan bidrage til at forbedre den afsluttende proces frem mod afleveringen. I vejledningen introduceres aktiviteten før-gennemgang (sommetider også benævnt før-aflevering), som en dialog og proces mellem parterne op til afleveringen. Før-gennemgang benyttes allerede i praksis på mange byggeprojekter på foranledning af både bygherrer, rådgivere og entreprenører. Der er ikke tale om en ny slags aflevering i juridisk forstand i henhold til AB92, men om en proces, der blandt andet arbejder med en registrering, som forberedelse til selve afleveringsforretningen. Strukturen i før-gennemgangen vil være med til at sikre færre fejl og mangler – og det er jo en gevinst for alle implicerede.

Vi præsenterer også et par gode råd om bygherrens overdragelse af byggeriet til brugerne. Dette er ikke en del af den juridiske aflevering og involverer ikke entreprenørerne.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke