Bedre udbudsgrundlag for nedrivningsopgaver

Undgå svingende priser og uklare udbudsgrundlag, der skaber konflikter. Denne vejledning klæder dig på til fremtidige udbud af nedrivningsopgaver, der skaber et bedre konkurrencegrundlag samt en øget sikkerhed for, at arbejdet udføres som forventet.

Nedrivning – vigtig og essentiel proces

Når nedrivningsopgaver skal planlægges og udbydes, skal bygherren være bekendt med en række afgørende forhold og have gjort sig grundige overvejelser omkring disse. Først og fremmest skal det understreges, at en nedrivningsopgave er en vigtig og værdiskabende proces, som danner grundlaget for det videre arbejde – det være sig nybyggeri såvel som renovering.

Planlægning er altafgørende

Ifm. nedrivningsprocessen oparbejdes essentiel viden om det eksisterende byggeri, om de konkrete miljøforhold, og evt. om der er værdifulde ressourcer, der kan genbruges og genanvendes. Alt dette danner grundlaget for, at selve nedrivningen kan ske på en sikker og effektiv måde, og giver desuden gode forudsætninger for det videre arbejde med den eksisterende bygning, hvis der er tale om renovering. Det kræver dog god planlægning og en gennemtænkt udbudsproces at udføre en værdiskabende nedrivning.

Hvad fokuserer vejledningen på?

Vejledningen fokuserer på de afgørende overvejelser forud for gode udbud af rådgivnings- og entrepriseopgaver, som kan være til gavn både for bygherren og tilbudsgiverne, og som kan danne grundlag for en god og effektiv nedrivningsproces. Indledningsvist gennemgår vejledningen de involverede parters opgaver og særlige pligter ifm. nedrivningsopgaver. Dette for at sikre, at alle involverede – ikke mindst bygherren – er bevidste om de særlige ansvarsområder, der påhviler dem, når de indgår i et nedrivningsprojekt.

Vejledningen er rettet mod hele nedrivninger eller større nedrivninger ifm. renoveringer

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Download vejledningen her:

Udbud af nedrivningsopgaver (pdf.)

Download bilag her:

Bilag 1 – Forslag til stipulerede ydelser ved nedrivning (pdf)

Powerpoint til nedrivningsvejledningerne

Fysisk eksemplar

Få tilsendt et fysisk eksemplar af vejledningen Udbud af nedrivningsopgaver gratis hos Grundejernes Investeringsfond ved at følge dette link.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke