Tidsplanredegørelse

Tidsplanredegørelse

I vejledningen ‘Tidsplanredegørelse’ kan du læse om en række af de temaer, det er hensigtsmæssigt at tage stilling til i forbindelse med udbudstidsplanen. Endvidere beskrives hvordan tidsplanredegørelsen bruges, af hvem og hvor i processen.

Tjekskema – et værktøj til tidsplanredegørelse

Tidsplanredegørelsen som værktøj er bygget op som et tjekskema, der vedlægges udbudsmaterialet. Derudover findes et eksempel på et udfyldt tjekskema, der viser hvordan tidsplanredegørelsen bruges i praksis på byggeprojekter.

Et værktøj, der skal ledsage udbudstidsplanen

Formålet med en tidsplanredegørelse er:

  • At sikre, at udbuddet baseres på en tidsplan, der er tilpasset projektets forudsætninger.
  • At rådgivere og bygherre tager stilling til tidsmæssige risici og konsekvenser af valg i rådgivnings- og projekteringsprocessen, så der ikke opstår problemer senere.
  • At gøre projektets tidsmæssige forudsætninger mere transparente for entreprenørerne, hvilket er med til at minimere deres risikotillæg og dermed give den rigtige pris.

Tidsplanredegørelsen supplerer udbudstidsplanen ved at beskrive hvilke forhold, overvejelser og forudsætninger, der ligger til grund for udbudstidsplanen. Redegørelsen indeholder punkterne Tidsplanen overordnet, Materialevalg, Leverancer, Metodevalg og proces, Myndighedsbehandling, Beslutninsgprocesser, Vinterforanstaltninger, Arbejdsmiljø samt Risikovurdering og -håndtering.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke