Perspektiver på renoveringsprocesser

Perspektiver på renoveringsprocesser

Debatoplægget ‘Perspektiver på renoveringsprocesser’ giver et indblik i aktuel renoveringspraksis og et overblik over tidligere initiativer på området. Sigtet med publikationen er at kortlægge bygningsrenoverings særlige vilkår og skabe debat og fælles forståelse af renoveringsprocesser.