Perspektiver på renoveringsprocesser

Perspektiver på renoveringsprocesser

Debatoplægget ‘Perspektiver på renoveringsprocesser’ giver et indblik i aktuel renoveringspraksis og et overblik over tidligere initiativer på området. Sigtet med publikationen er at kortlægge bygningsrenoverings særlige vilkår og skabe debat og fælles forståelse af renoveringsprocesser.

Renovering er ikke bare en slags nybyggeri

Den ideelle byggeproces fremstilles ofte som et kontinuerligt forløb, hvor forskellige faser følger hinanden som perler på en snor. I praksis er særligt renoveringsprocesser ofte kendetegnet ved en mangfoldighed af samtidige og indbyrdes afhængige delprocesser. Grundlæggende betingelser afdækkes undervejs, hvilket hindrer det fulde overblik over hele renoveringsprocessen fra starten. Projektets balance mellem tid, økonomi og kvalitet bliver løbende udfordret. Det betyder, at projektstyring af renoveringsprojekter i endnu højere grad skal forsøge at navigere fremfor at kontrollere processen.

To dele – to perspektiver

Publikationen, der er blevet til ud fra litteraturstudier og interviews med en række aktører inden for renoveringsområdet, består af to dele. I første del præsenteres syv perspektiver på renovering:

  1. Renovering er ikke bare en slags nybyggeri
  2. Værdi og forventningsafstemning
  3. Forundersøgelser og risikovurdering
  4. Beboere og brugere
  5. Aktører og kompetencer
  6. Samarbejde og styringsredskaber
  7. Arkitektur og Bygningskultur

Anden del gennemgår tidligere initiativer på området. Formålet er at skabe et overblik over, hvad der tidligere er lavet, så vi kan vurdere, hvilke værktøjer der mangler, og hvilke ideer der kan bygges videre på. Undervejs præsenteres korte citater fra interviews med praktikere samt en række debattemaer. Begge dele kan forhåbentlig inspirere til videre refleksion og diskussion.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke