Risikostyring på byggeprojekter

Vejledningen giver råd til, hvordan man kommer godt i gang med risikostyring på byggeprojekter, og beskriver roller og hvilke aktiviteter, der skal udføres.

På byggeprojekter vil der altid opstå uforudsete situationer og risici, der skal håndteres. En proaktiv indsats for alle byggeriets parter er vigtig, for at sørge for at de uforudsete situationer bliver på et minimum, og at man er klar til de uforudsete hændelser der opstår.

Denne vejledning giver anbefalinger til, hvordan arbejdet med risikostyring opstartes og gennemføres undervejs i projektet på en værdiskabende måde. Vejledningen giver anbefalinger til, hvordan risici identificeres, analyseres og håndteres. Derudover peges der på nødvendige forudsætninger for, at risikostyring giver værdi, samt hvordan man håndterer typiske barrierer for god risikostyring.

God risikostyring er et samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenører, projektleder, projekteringsleder og/eller risikokoordinator, og gennem god risikostyring i projekter kan vi opnå:

  • At der træffes bedre beslutninger på et informeret grundlag ift. projektets risici.
  • Større tillid og manøvrerum til projektledelsen
  • Øget overblik og grundlag for en proaktiv og effektiv ledelse
  • Organisatorisk læring.

Temamøde om risikostyring

Til dette temamøde får du en skarp introduktion til risikostyring og et overblik over Værdibygs vejledninger om emnet. Du kan se eller gense temamødet her:

Se “Mød Forskerne!” om risikostyring

Hos Bygningsstyrelsen arbejder Andreas Claus Hansen på et forskningsprojekt med DTU Management. Projektet har til formål at styrke økonomisk risikostyring på større byggeprojekter. Vi hørte første gang om projektet i 2021 (det løber fra sommeren 2020 til og med 2023), dernæst i januar 2023 og senest 1. maj 2024. Se de tre præsentationer her:

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Realdania.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke