Risikohåndtering i renoveringsprojekter

Risikohåndtering i renoveringsprojekter

I denne vejledning præsenteres en enkel metode til gennemførelse af risikohåndtering i forbindelse med renoveringsprojekter. Både gennem anbefalinger af overvejelser og metoder samt konkrete værktøjer til at arbejde med risici.

Renoveringsprojekter indebærer ofte flere risici end nybyggeri, da alle de eksisterende forhold ikke afdækkes, inden man går i gang. Der vil ofte dukke udfordringer op, som man er nødt til at håndtere undervejs. Disse risici kan blandt andet indebære miljømæssige udfordringer, ukorrekt tegningsmateriale eller at brugerne skal benytte bygningen under renoveringen.

Ved at arbejde systematisk med at identificere og håndtere de usikre forhold, er det muligt at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger i tide og dermed reducere sandsynligheden for uforudsete hændelser og mindske konsekvenserne af risici.

Denne vejledning er tæt knyttet til vejledningen Forundersøgelser i renoveringsprojekter.

Temamøde om risikostyring

Til dette temamøde får du en skarp introduktion til risikostyring og et overblik over Værdibygs vejledninger om emnet. Du kan se eller gense temamødet her:

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke