Dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces

Denne vejledning sætter fokus på dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces, hvor der er fokus på tre centrale temaer: Nedrivning eller renovering, udvælgelse af materialer til genbrug og genanvendelse og regelsæt for cirkulære nedrivninger.

Der er mange faktorer, der kan gøre beslutningsprocessen i en cirkulær nedrivning svær – både planlægning, udbud og udførelse. Denne vejledning fokuserer på tre af de dilemmaer, der er mest centrale:

Nedrivning eller renovering?

Hvordan vurderer man, om en bygning bør rives helt ned, eller om den bedste løsning vil være en delvis nedrivning efterfulgt af en renovering? Hvilke overvejelser indenfor arbejdsmiljø, miljø- og ressourcekortlægning, arbejdsgange m.m. har indflydelse på valget mellem nedrivning og renovering? 

Udvælgelse af materialer til genbrug og genanvendelse

Hvilke overvejelser skal man gøre sig, når man skal vurdere de materialer, der bedst egner sig til genbrug og genanvendelse? Hvordan vurderer man faktorer såsom økonomi, arbejdsmiljøet, selve udførelsen af nedrivningsarbejdet, beskaffenhed, afsætningspotentialer m.m.?  

Regelsæt for cirkulære nedrivninger

Hvilke regelsæt gælder for nedrivninger, hvor der er fokus på genbrug og genanvendelse af materialer – hvad må man egentlig ifølge reglerne og hvordan håndteres problematikker ifm. affaldshåndtering, udbud, dokumentation m.m.?  

Temamøde om cirkulær nedrivning

Til dette temamøde får du en skarp introduktion til cirkulær nedrivning og et overblik over Værdibygs vejledninger om emnet. Du kan se eller gense temamødet her:

Erfaringer med cirkulær nedrivning i Gladsaxe Kommune

Hvordan bygger man et nyt børnehus af en gammel skole? Og hvordan projekterer man et byggeri, hvor man ikke kan være sikker på, hvilke byggematerialer, man har til rådighed. Hvad kræver det af parterne at få det til at fungere? Det har man erfaringer med i Gladsaxe Kommune, hvor Børnehuset ”Svanen” bliver verdens første cirkulære børnehus, da det skal bygges af genanvendte byggematerialer fra en nedlagt skole. Hør bygherre, rådgiver og nedriviningsentreprenør fortælle om processen her:

Download vejledningen her:

Dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces (pdf)

Download værktøjer her:

Tjekliste til Dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces (pdf)

Gode råd til genbrug og genanvendelse af byggematerialer (pdf)

Case: Stablen i Horsens

Case: Børnehuset Svanen i Gladsaxe Kommune

Download præsentation fra temamøde her:

Præsentation om Cirkulær Nedrivning, Værdibyg (pdf)

Præsentation om Stablen, Horsens Kommune (pdf)

Fysisk eksemplar

Få tilsendt et fysisk eksemplar af vejledningen Dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces gratis hos Grundejernes Investeringsfond ved at følge dette link.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke