Værdibygs vejledninger i undervisningen

I Værdibyg har vi, i samarbejde med praktikere fra hele byggeriets værdikæde, udarbejdet en lang række vejledninger, der skal sikre det gode samarbejde, effektivitet og værdiskabelse i byggeriets mange komplekse processer.

Vi har nu udarbejdet undervisningsmateriale til vores serie af renoveringsvejledninger, som kan bruges, når studerende skal lære at håndtere konkrete udfordringer i byggeriets processer. Her på siden er der en oversigt over alt undervisningsmaterialet og information om, hvordan det kan bruges.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.