Etablering af risikostyring

Etablering af risikostyring

Denne vejledning giver anbefalinger til, hvordan man etablerer god risikostyring på byggeprojekter – hvordan man organiserer arbejdet, og hvilke overvejelser parterne skal gøre sig.

Det rigtige grundlag for at håndtere risici i hele byggeprojektets tid er essentielt for at håndtere de uforudsete situationer, der altid vil opstå på byggeprojekter. Her er det vigtigt, at bygherre etablerer de rigtige rammer allerede tidligt, så alle er enige om hvordan risici håndteres, og ikke mindst hvem der håndterer dem.

God risikostyring giver godt projekt

I denne vejledning giver vi anbefalinger til, hvordan byggeriets parter i bygge- og anlægsprojekters tidlige faser organiserer god risikostyring. Vejledningen sætter parterne i stand til at vurdere det nødvendige omfang af risikostyring for projektet og etablere risikoorganisation. Risikostyringen involverer alle projektets parter, og samarbejdet om risikostyringen skal afstemmes internt i projektteamet og med projektets ejer eller styregruppe.

Vejledningen fokuserer på setup’et omkring projektets risici, men de involverede virksomheders ‘individuelle’ risici hænger sammen med projektets, da det naturligt også udfordrer den enkelte parts økonomi og succeskriterier, hvis projektet går galt.

Temamøde om risikostyring

Til dette temamøde får du en skarp introduktion til risikostyring og et overblik over Værdibygs vejledninger om emnet. Du kan se eller gense temamødet her:

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Realdania.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke