Kvalitet som tildelingskriterium

Kvalitet som tildelingskriterium

Vejledningen beskriver de overordnede principper for at udbyde efter økonomisk mest fordelagtige tilbud.