Udbud med forhandling

Udbud med forhandling

En vej til bedre byggeprojekter

Udbud med forhandling er en mulighed for tæt markedskontakt og dialog i udbudsprocessen, som kan bruges til i højere grad at opnå bedre tilbud, budgetsikkerhed og den ønskede kvalitet i byggeriet.

Gennem dialogen og forhandlingerne øges både bygherres og tilbudsgivers forståelse for opgavens karakter, udfordringer og vilkår. Dermed kan parterne afklare misforståelser, fjerne usikkerheder og minimere risikoelementerne i projektet, og grebet rigtigt an øger forhandlingsforløbet begge parters mulighed for at høste potentielle gevinster. Udover mere præcise priser og højere kvalitet kan anvendelsen af udbud med forhandling også være et værktøj til at sikre, at det tilbudte projekt er optimeret til bygherrens behov. Som resultat af afklaringerne i udbuddet opnås bedre samarbejde og færre ekstraregninger og dermed bedre overensstemmelse mellem tilbudspris og det afsatte budget og slutøkonomien i projektet.

Forhandling i udbudsprocessen kræver en veltilrettelagt proces for at føre til det ønskede resultat. Vejledningen synliggør mulighederne for brug af udbud med forhandling og giver anbefalinger til, hvordan bygherre og bydende kan agere i de forskellige faser af udbudsprocessen. Med den nye vejledning i hånden bliver du klogere på hvad udbud med forhandling er, hvornår udbudsformen kan anvendes samt hvilke typer udbud, der egner sig til forhandling. Derudover indeholder vejledningen bl.a. en udførlig guide til hvordan bygherre og de bydende forbereder sig bedst til forhandlingerne samt mulige forhandlingstemaer.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke