Afregning af vinterforanstaltninger

Afregning af vinterforanstaltninger

Denne vejledning giver gode råd til at finde den rigtige afregningsmodel for vinterforanstaltninger i byggeprocessen.

Gode råd til overvejelser og afregningsmodeller

Fra den 1. november begynder vinterperioden, og det er tid til at indtænke vinterforanstaltninger i byggeprocessen. I vejledningen ‘Afregning af vinterforanstaltninger’ giver byggebranchen gode råd til bygherrens overvejelser, rådgivernes ydelser og hvordan den rigtige afregningsmodel kan sikre bedst muligt samspil mellem bygherre, rådgivere og entreprenører.

Vinterbyggeri kan traditionelt afregnes enten efter dokumenteret forbrug eller i fast pris. I vejledningen introduceres desuden en ny hybridmodel, hvor der afregnes i fast pris, men efter definerede forudsætninger, så hverken bygherren eller entreprenøren står med hele risikoen for vintervejret.

Tjekskema og tilbudslister

Vejledningen suppleres af et bilag, der bl.a. indeholder et tjekskema og dagsordner til vintermødet, alt efter hvilken afregningsmodel man har valgt.

Tjekskemaet omhandler eksempler på de faktorer, der kan få indflydelse på indarbejdelse af vinterforanstaltninger i et projekt. Skemaet kan hentes i en Word-version, så det kan kopieres og udfyldes efter behov.

Derudover findes to tilbudslister (for hhv. vejrligsbestemte og årstidsbestemte vinterforanstaltninger) – også i Word-format til egen udfyldelse.

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Energistyrelsen.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke