Leverandørprojektering og samprojektering

”Mød de skarpe krav til samarbejde og koordinering af ydelser”