Forside af publikationen: Kender du typen?

Kender du typen?

Publikationen ”Kender du typen?” giver en introduktion til, hvordan man bruger persontypetests til at styrke samarbejdet i sin egen organisation og til samarbejdet med eksterne i byggeprojekter. Via tre cases får man et indblik i, hvordan både entreprenører og Nationalbanken konkret bruger persontypetests – sidstnævnte i forbindelse med et totalrådgiverudbud.

Byggeri er komplekst og byggeprocessen involverer mange mennesker, hvilket forudsætter samarbejde på tværs af fagligheder, organisationer og personligheder. Når samarbejdet og processerne hen ad vejen begynder at skride, skyldes det ofte, at vi som mennesker er meget forskellige og kommunikerer på forskellige måder. Som individer har vi forskellige drivere, behov og reaktionsmønstre og trækker derved i alle mulige forskellige retninger.

Indsigt styrker samarbejde og tillid

Alt dette kan være med til at skabe forvirring i et projekt, da vi ofte har en forventning om, at vi som udgangspunkt forstår hinanden og ønsker at bevæge os i samme retning, når vi trods alt arbejder i samme branche. Hvis ikke der opbygges tillid og forståelse for hinandens forskelligheder – både fagligt og personligt – opstår der let fordomme, hvor man kan have en tendens til at skære alle personer fra samme fag eller part over én kam. En tendens der er en direkte glidebane til konflikter og dårligt samarbejdsklima.

Kend forskelligheden og gør den til en styrke

Med denne publikation vil vi give et indblik i, hvordan man kan blive bedre til at kende, spotte og bruge de personlige forskelle mellem personer i et byggeprojekt. Den hurtige gevinst af denne forståelse er, at man kan indrette sit samarbejde og dialog efter, hvem man står overfor. Det giver både bedre og mere effektive dialoger og møder og så reducerer det unødige konflikter betydeligt.

Hvad kan persontypetest fortælle os – og hvordan kommer man i gang?

Der findes en lang række forskellige modeller og tests, som kan anvendes til at kortlægge og forstå personprofiler. I første del af publikationen belyses det, hvad persontypetests kan sige noget om, med udgangspunkt i test- og profilværktøjet ”DISC”, da dette er et af de mest – hvis ikke det mest – udbredte værktøjer. Principperne for, hvordan man implementerer og arbejder med persontypetests i sit projekt eller organisation er mere eller mindre generiske og derfor ikke afhængig af, hvorvidt der anvendes DISC eller andre persontypetests. Introduktionen er således også relevant ift. andre typer af test- og profilværktøjer på markedet.

Arbejdet med persontypetest i og uden for egen organisation

Hvordan kan man konkret kan bruge persontypetests til at styrke samarbejdet i sin egen organisation og til samarbejdet med eksterne i byggeprojekter? Det får man et indblik i via to af de tre cases i publikationen, som er fra hhv. OK Nygaard og Enemærke & Petersen a/s, som igennem længere tid har høstet erfaringer med persontypetest.

Persontypetest i udbud

I publikationen finder man også en case fra Nationalbanken, som har brugt personprofiler i totalrådgiverudbuddet af renovering og restaurering af Arne Jacobsens fredede bygning på Havnegade 5. Det er et langvarigt projekt på seks-syv år, og det gav anledning til refleksioner om, at valget af samarbejdspartnere i princippet svarer til at ansætte medarbejdere.

Baggrund for publikationen

Publikationen er udarbejdet på baggrund af et temamøde afholdt af Værdibyg den 24. januar 2022, hvor en række talere præsenterede perspektiver, erfaringer og cases relateret til anvendelsen af personprofiler i byggebranchen under titlen ”Kender du Typen?”.

Publikationen er samlet og udarbejdet af seniorprojektleder Mette Skouenborg, Værdibyg.

Procesledelse i byggeriet

Kender du typen? er den første publikation i en serie af tre om procesledelse i byggeriet. De to øvrige publikationer kan du finde her: Forstå og håndter konflikter i byggeriet og Tillid i byggeprocessen. Udgivelsesserien er støttet af den filantropiske forening Realdania.

Se en gennemgang af publikationerne her

Seniorprojektleder Mette Skouenborg og programdirektør Rolf Simonsen giver her en lynhurtig og knivskarp introduktion til de tre publikationer om procesledelse.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke