Effektiv Prækvalifikation

Effektiv prækvalifikation

Denne vejledning har til formål at give byggeriets parter enkle anbefalinger og beskrive bedste praksis til en prækvalifikationsproces, hvor udbyder finder de deltagere, der giver den bedste konkurrence, og ansøgere kan prioritere deres ressourceforbrug til de opgaver, de har bedst chance for at vinde.

Udbud er generelt et svært område, hvor udbyder samtidig skal håndtere den gode udbudsproces og de juridiske rammer. Udbyder skal foretage et godt indkøb og det skal gøres rigtigt første gang.

Denne vejledning har til formål at give byggeriets parter enkle anbefalinger og beskrive bedste praksis til en prækvalifikationsproces, hvor udbyder finder de deltagere, der giver den bedste konkurrence, og ansøgere kan prioritere deres ressourceforbrug til de opgaver, de har bedst chance for at vinde. Prækvalifikationer må ikke ende med, at komplicerede procedurer og formalia stjæler fokus fra det egentlige formål: at finde de rigtige tilbudsgivere.

Det handler om at gøre prækvalifikationsprocessen mere effektiv:

  • Effektiv for udbyderne – der med mindst mulig, men kvalificeret indsats kan vælge de rigtige virksomheder til at afgive tilbud på det konkrete projekt
  • Effektiv for ansøgerne – ved at deres udgifter til prækvalifikationer reduceres samt at de hurtigt og effektivt kan vurdere, om projektet passer til deres kompetencer og ressourcer.

Vejledningen henvender sig både til udbydere og ansøgere. På udbydersiden retter vejledningen sig primært mod offentlige udbydere, og der er i udgangspunktet fokuseret på større projekter Men private udbydere og mindre projekter kan også sagtens hente inspiration i vejledningens eksempler og anbefalinger.

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Realdania og BoligfondenKuben

Vejledningen er udarbejdet parallelt og koordineret med Byggeriets Evaluerings Centers projekt ‘Professionel udvælgelse i Byggeriet‘.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke