Kontraktstyring

Denne vejledning giver råd og anbefalinger til, hvordan kontrakter og kontraktstyring kan tænkes ind i projektet som et aktivt element i forhold til at fremme tilliden, samarbejdet og øge værdiskabelsen i byggeprojekter.

I takt med at byggeriet er blevet mere komplekst og aftalerne i branchen oftest består af en større samling af dokumenter og kontrakter mellem mange parter, er der blevet gradvist mere brug for systematisk kontraktstyring på byggeprojekterne.

Desuden er behovet for kontraktstyring øget efter AB-systemets seneste revision, hvor der er lagt større vægt på de processuelle krav. Parterne har nu en række forpligtelser og muligheder, som kræver, at man holder sig opmærksom på bestemmelser og proces.

Kontraktstyring som et værdiskabende aktiv i byggeprocessen

Denne vejledning indeholder gode råd og anbefalinger til, hvordan de enkelte parter håndterer de forskellige indsatser, der bigrager til god styring af de indgåede kontrakter i et byggeprojekt, uagtet kontraktform. Vejledningen er henvendt til alle parter i byggeriet og giver en mere generel introduktion til de elementer, der ligger i indgåelse af en kontrakt og særligt til de styringsaktiviteter, som indgår i kontraktperioden.

Med AB-systemet som aftalesæt søger vejledningen også at understrege vigtigheden af at kende fordelingen af roller og ansvar igennem kontraktens forskellige faser. Vi ønsker at bidrage til, at kontrakterne bliver brugt som et aktiv i byggeprocessen – som et middel til værdiskabelse ved at undgå misforståelser og konflikter og fokusere på projektets samlede bedste.

Værktøjer til understøttelse af kontraktstyring

I praksis vil kontraktstyring ofte ske via anvendelse af forskellige værktøjer. Byggeriets brancheforeninger har allerede udgivet en lang række værktøjer til varetagelse af de opgaver, der følger af AB-systemet. I denne vejledning har vi inkluderet eksempler på værktøjer, der kan fungere som redskaber til at skabe aktive kontrakter i byggeriet: Kontraktopfølgning (forpligtelsesstyring), ændringshåndtering og kontraktgennemgangsmødet.

Værdibyg har også udgivet en vejledning om Brugervenlige Kontrakter som du kan læse mere om her.

Se eller gense oplæg om kontraktstyring fra lanceringen

Til lanceringen af vejledningen havde vi besøg af fire kompetente oplægsholdere. Du kan se eller gense oplæggene nedenfor.

Første oplæg kom fra Lars Boe Riber, manager, Rambøll Management Consulting A/S. Lars var en af penneførerne på vejledningen og ved lanceringen fortalte han om fordelene ved kontraktstyring og hvordan det bidrager til bedre samarbejde og arbejdsmiljø på byggeprojekter:

Næste oplæg blev afholdt af Malcolm Costigan, chefkonsulent, Byggeri København (ByK), der fortalte mere konkret om hvordan ByK bruger kontraktstyring i deres byggeprojekter:

Herefter fik Frederik Schou-Hansen, COO, arkitekt MAA, CEBRA Architecture ordet og holdt oplæg om hvordan man opbygger den gode kontrakt. Du kan her få konkrete værktøjer til hvad en kontrakt bør indeholde, hvordan den kan opbygges og hvordan du undgår risici og faldgruber:

Det sidste oplæg blev afholdt af Henrik Ingeman Nielsen, kontraktchef, Enemærke & Petersen a/s og han fortalte om de vigtigste elementer at huske i sine kontrakter. Henrik giver også konkrete bud på, hvad der bør indgå i kontrakter, kontraktens tidslinje og proces og fordelene ved kontraktstyring:

Projektet er støttet af Realdania.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke