Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter

Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter

I vejledningen introduceres en række metoder, der sikrer, at samarbejdet og kommunikationen organiseres, planlægges og gennemføres, så renoveringsprocessen optimeres. Bygherren kan skabe rammerne for det gode samarbejde, mens alle parterne i fællesskab skaber den gode samarbejdskultur og kommunikation i projektet.

Uforudsigelighed i renoveringsprojekter gør samarbejde særligt nødvendigt

Godt samarbejde og god kommunikation kan være svært at måle udbyttet af, men det er bredt anerkendt i byggeriet, at samarbejde og kommunikation mellem parterne er noget af det vigtigste for at opnå en effektiv byggeproces.

I renoveringsprocessen er risikoen for uforudsete forhold høj. Det stiller krav til projektorganisationen, som vil blive testet på sin evne til at være fleksibel, finde gode løsninger, træffe beslutninger – og samarbejde! Uforudsigeligheden øger risikoen for konflikter mellem parterne. Ved at skabe rammerne for et godt samarbejde fra begyndelsen og lægge en strategi for konfliktforebyggelse og –håndtering øges chancerne for en konstruktiv og værdiskabende renoveringsproces.

Relaterede vejledninger

Der er en direkte sammenhæng mellem denne vejledning og Værdibygs vejledning Etablering af samarbejde, men samarbejdet i renoveringsprojekter har ift. nybyggeri dog en række særlige udfordringer som har været udgangspunktet for denne vejledning. Da der også er mange lighedspunkter, kan vejledningens anbefalinger langt hen ad vejen både bruges i renovering og nybyggeri.

Desuden udgør brugere og beboere ofte en vigtig faktor i et renoveringsprojekt – og er således vigtige i kommunikationen – uanset deres grad af involvering og indflydelse. Der er derfor udgivet en særskilt vejledning om Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke