Totaløkonomi i udbud

Totaløkonomi i udbud

Vejledningen præsenterer en række muligheder for at tænke totaløkonomi ind allerede i udbuddet og beskriver både lavpraktiske og mere omfangsrige metoder.

Totaløkonomi skal tænkes med i udbuddet

For at maksimere effekten skal totaløkonomi tænkes ind allerede i udbuddet, hvor bygherren skaber rammerne for projektet og processen. Når bygherren prioriterer totaløkonomi højt, skal det kommunikeres til rådgivere og entreprenører fra start, så de kan byde kvalificeret på opgaven og prioritere totaløkonomi fra start.

Vejledningen præsenterer forskellige muligheder for at tænke totaløkonomi ind i udbud af bygge- og anlægsopgaver, som således danner udgangspunktet for, at byggeriets aktører arbejder med totaløkonomi i projekterne. Vejledningen beskriver både lavpraktiske og mere omfangsrige metoder til at inddrage totaløkonomi i udbud. Endvidere beskrives de bestemmelser i udbudsloven, som har betydning, når man anvender totaløkonomiske principper i udbud. Vejledningen dækker udbud efter udbudsloven (EU-udbud) såvel som tilbudsloven. Der er desuden særligt fokus på samlet udbud af opførelse og drift, der giver de udførende incitament til at vælge driftsvenlige og totaløkonomiske løsninger.

Vejledningen henvender sig primært til bygherrer og deres rådgivere. Derudover kan den inspirere entreprenører og leverandører til at tænke totaløkonomiske løsninger og produkter ind i deres tilbud og forberede sig på at byde på projekter, hvor totaløkonomi er en del af udbuddet.

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Realdania.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke