Udbud af rådgivnignsydelser Værdibyg vejledning

Udbud af rådgiverydelser

Vejledningen giver gode råd til at forbedre rådgivernes forhold i udbudsprocessen, så de kan levere en bedre
ydelse til bygherren.