Den værdiskabende miljøkortlægning

Undgå forsinkelser, ekstraregninger og tvister med en god og retvisende miljøkortlægning, der kan kortlægge skadelige stoffer tidligt i processen.

Miljøkortlægning skaber bedre projekter

Forekomster af skadelige stoffer som asbest og PCB er en af de hyppigste årsager til forsinkelser, ekstraregninger og tvister mellem bygherrer og entreprenører på nedrivnings- og renoveringsprojekter. Med en god og retvisende miljøkortlægning kan de problematiske miljøforhold kortlægges, beskrives, planlægges og håndteres tidligt i processen. Miljøkortlægningen danner således grundlag for planlægning, samarbejde og dialog mellem bygherren, rådgiveren og entreprenøren gennem hele nedrivningsprojektet – fra den indledende projektering, over udbud til udførelse.

Bedre arbejdsmiljø, tidsplan og budget

Denne vejledning har til formål at tydeliggøre, hvordan miljøkortlægningen udgør et værdiskabende element i nedrivnings- og renoveringsprojekter. Ofte opleves det, at bygherren nedprioriterer miljøkortlægningen i sin planlægning og budgettering af en nedrivningsopgave, da det kan virke som en omkostningstung og tidskrævende post, der blot forhindrer nedrivningsarbejdet i at komme i gang. Men ved at bruge miljøkortlægningens resultater aktivt og gennem hele projektet er der betydelige gevinster at hente – både mht. planlægning og overholdelse af budget og tidsplan, sikkerhed og sundhed, samarbejdet mellem de involverede parter osv.

Den værdiskabende miljøkortlægning giver:

 • Retvisende undersøgelser af miljøforhold og skadelige stoffer i den eksisterende bygning
 • Færre konflikter mellem de involverede parter om, hvordan forekomster af problematiske
  stoffer skal håndteres
 • Mulighed for at bygherren kan koordinere arbejdet ift. arbejdsmiljø, og at entreprenøren
  kan planlægge sit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt inden opstart af
  udførelsesfasen
 • Pålidelige tilbud, der er udarbejdet på et oplyst grundlag
 • Bedre mulighed for at overholde budget og tidsplan

En god miljøkortlægning kan reducere risikoen for, at nye forhold opstår, men det kan ikke undgås, at der kan findes skadelige stoffer eller lignende skjult i konstruktionerne, når først nedrivningen af en bygning går i gang. Vejledningen beskriver derfor også, hvordan de involverede parter kan afdække og håndtere nye forhold i udførelsesfasen.

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Download vejledningen her:

Miljøkortlægning og nedrivning (pdf)

Download bilag her

Bilag 1 – Forslag til stipulerede ydelser ved nedrivning (pdf)

Powerpoint til nedrivningsvejledningerne

Fysisk eksemplar

Få tilsendt et fysisk eksemplar af vejledningen Miljøkortlægning og nedrivning gratis hos Grundejernes Investeringsfond ved at følge dette link.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke