Renoveringsstrategi

Renoveringsstrategi

Hvilke overvejelser bør man gøre sig, når man står overfor renovering?

Denne vejledning beskriver nogle af de overvejelser, man som bygherre og rådgiver bør gøre sig, når man står overfor renovering af en ejendom. Vejledningen giver gode råd til, hvordan man på en struktureret måde kan forme en renoveringsstrategi, som kan bæres med gennem hele renoveringsprocessen og være en hjælp til forventningsafstemning med de involverede parter.

Strategi er forudsætning for et godt renoveringsprojekt

En renoveringsstrategi er i denne sammenhæng et kort, overskueligt dokument, der tydeligt beskriver rammer og retning forud for en renovering. Den etablerer dermed et godt grundlag for beslutningsprocessen. Renoveringsstrategien gør det lettere at besvare afgørende spørgsmål tidligt i forløbet og udstikker klare retningslinjer for beslutninger igennem hele renoveringsprocessen. Vejledningen kan ses som et nødvendigt forarbejde til renoveringen og hænger tæt sammen med vejledningen »Gode råd til renoveringsprocessen«.

Målgruppe

Målgruppen for vejledningen er primært bygherrer, bygherrerådgivere, og rådgivere, men den kan også være til gavn for branchens øvrige parter. Vejledningen kan både være en god hjælp til mindre erfarne bygherrer, der bl.a. kan få en tjekliste med opmærksomhedspunkter. Men også erfarne bygherrer kan med fordel bruge systematikken i den foreslåede skabelon for en renoveringsstrategi (se også bilag 1).

Vejledningerne er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond (GI)

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke