Samarbejder i nedrivningsprojekter

Denne vejledning skitserer de centrale elementer i en god samarbejdsproces i nedrivningsprojekter og tager hånd om nedrivningsprojektets usikkerheder, risici og de mange involverede aktører.