Samarbejder i nedrivningsprojekter

Denne vejledning skitserer de centrale elementer i en god samarbejdsproces i nedrivningsprojekter og tager hånd om nedrivningsprojektets usikkerheder, risici og de mange involverede aktører.

Et godt samarbejde udgør et væsentligt fundament for ethvert byggeprojekt. Det gode samarbejde kan være særligt udfordret i nedrivningsprojekter, da nedrivning ofte er præget af en høj grad af usikkerhed – f.eks. hvilke materialer, der findes, miljøforhold, opbygningen af bygningen eller skadelige stoffer. Det betyder, at der ofte opstår nye forhold, som der skal tages stilling og hensyn til, selvom tid og økonomi er presset.

Styrk det gode samarbejde i nedrivningsprojekter

Nedrivningsprojekter har ofte mange skiftende personer og virksomheder involveret, hvilket kan medvirke til en uklar rollefordeling og tvivl om grænsefladerne mellem de forskellige fag – hvilket kan føre til misforståelser og konflikter.

Det er derfor vigtigt at styrke det gode samarbejde mellem de involverede aktører i et nedrivningsprojekt. Denne vejledning skitserer de centrale elementer i en god samarbejdsproces og tager hånd om nedrivningsprojektets usikkerheder, risici og de mange involverede aktører.

Vejledningen er relevant både ved total nedrivning, delvis nedrivning ifm. renovering og ved nedrivninger med ønske om genbrug og genanvendelse af materialer. 

Download vejledningen her:

Samarbejde i nedrivningsprojekter (pdf)

Download værktøjer her:

Tjekliste til Samarbejder i nedrivningsprojekter (pdf)

Fysisk eksemplar

Få tilsendt et fysisk eksemplar af vejledningen Samarbejde i nedrivningsprocesser gratis hos Grundejernes Investeringsfond ved at følge dette link.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke