Cirkulær nedrivning

Nedrivningsprocessen udgør et afgørende led i den cirkulære værdikæde i byggeriet. I denne vejledning kan du få konkrete anvisninger til, hvordan nedrivningsprojekter kan planlægges og udføres, så genbrug og genanvendelse fremmes mest muligt.