Cirkulær nedrivning

Nedrivningsprocessen udgør et afgørende led i den cirkulære værdikæde i byggeriet. I denne vejledning kan du få konkrete anvisninger til, hvordan nedrivningsprojekter kan planlægges og udføres, så genbrug og genanvendelse fremmes mest muligt.

Byggebranchen står for en betydelig del af samfundets forbrug af råstoffer og en stor del af Danmarks samlede affaldsproduktion og CO2-udledning. Nedrivningsprocessen, hvor bygningsmaterialer tages ned, udgør et helt afgørende led i den cirkulære værdikæde i byggeriet. Hvor man traditionelt har anset nedrivningsprocessen for at være kilde til store affaldsmængder uden værdi, vil nedrivninger i fremtiden være produktionsstedet for værdifulde ressourcer for byggeriet.

Denne vejledning henvender sig til både bygherre og dennes samarbejdspartnere (rådgivere, entreprenører og myndigheder). Den giver konkrete anvisninger til planlægning og udførelse af nedrivningsprojekter med fokus på at fremme genbrug og genanvendelse. Vejledningens anbefalinger er relevante både ved store og mindre nedrivningsopgaver, og både ifm. totalnedrivning og renovering. Vejledningen giver således et indblik i de centrale overvejelser og indsatser, som de forskellige aktører bør gøre gennem hele processen for at understøtte en værdiskabende og cirkulær nedrivningsproces.

Nedrivningsprocessen som nøgle til cirkulært byggeri

For at vi kan udnytte materialerne bedre, er det nødvendigt at øge vores fokus på at planlægge og udføre nedrivningsprocessen. Metoder til at nedtage, sortere og håndtere de skadelige stoffer findes allerede i dag og processerne er kendte af nedrivningsvirksomhederne. Men ofte sætter mangelfuld planlægning, dårlige beskrivelser eller en presset tidsplan en stopper for udnyttelse af de gode ressourcer.

Nedrivningsprocessen til genbrug og genanvendelse adskiller sig fra en ”almindelig” nedrivningsproces bl.a. ved at have en væsentlig fase indledningsvist, der sætter fokus på ressourcekortlægning. Her skal de værdifulde materialer med potentiale for genbrug identificeres, og nedrivningsprocessen skal planlægges med fokus på den præcise håndtering af materialerne. I de efterfølgende faser skal de processer, der er nødvendige for at nedtage materialerne, tilrettelægges, så kvaliteten i materialerne bevares, samtidig med at skadelige stoffer håndteres og bortskaffes forsvarligt.

Temamøde om cirkulær nedrivning

Til dette temamøde får du en skarp introduktion til cirkulær nedrivning og et overblik over Værdibygs vejledninger om emnet. Du kan se eller gense temamødet her:

Gode råd til genbrug og genanvendelse af byggematerialer

I bilagene finder du gode råd til genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

Du finder også en case om det bæredygtige multihus Stablen i Horsens, der er bygget med 65% genanvendte eller genbrugte byggematerialer.

Mere viden om cirkulær nedrivning

Denne vejledning er en ud af tre sammenhængende vejledninger fra Værdibyg med fokus på den værdiskabende nedrivningsproces. Find de to andre vejledninger nedenfor:

Udbud af nedrivningsopgaver

Miljøkortlægning og nedrivning

Se alle Værdibygs vejledninger om nedrivning

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond

Download vejledningen her:

Cirkulær nedrivning (pdf)

Download værktøjer og bilag her:

Gode råd til genbrug og genanvendelse af byggematerialer (pdf)

Bilag 1 – Forslag til stipulerede ydelser ved nedrivning (pdf)

Case: Stablen i Horsens

Præsentation af Værdibygs vejledninger om nedrivning

Download præsentationer fra temamødet her:

Powerpoint til nedrivningsvejledningerne

Præsentation om Stablen, Horsens Kommune (pdf)

Fysisk eksemplar

Få tilsendt et fysisk eksemplar af vejledningen Cirkulær nedrivning gratis hos Grundejernes Investeringsfond ved at følge dette link.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke