Bæredygtighedsprogram

Denne vejledning beskriver, hvad et godt bæredygtighedsprogram indeholder, og giver gode råd og anbefalinger til, hvordan det kan udarbejdes, så det skaber bedst muligt grundlag for en værdiskabende byggeproces og et byggeri, der lever op til de oprindelige ambitioner om bæredygtighed.

Hvad er et bæredygtighedsprogram?

Et bæredygtighedsprogram er et dokument, der oversætter bygherrens overordnede vision til konkrete målsætninger og krav ift. bæredygtighed for det aktuelle byggeprojekt. Bæredygtighedsprogrammet udarbejdes typisk af bygherren eller dennes rådgiver som en del af byggeprogrammet, evt. som et selvstændigt tillæg der er koordineret med byggeprogrammet. Bæredygtighedsprogrammet kan således ligge til grund for både rådgiveraftale og entrepriseudbud.

Et grundlag for den gode byggeproces

Bæredygtighedsprogrammet er med til at samle og strukturere de krav, der er til bæredygtighed i et projekt. Ved at understøtte at ydelser og løsninger planlægges og koordineres med hinanden og de øvrige aktiviteter i byggeprocessen, sikrer man at visionen om bæredygtighed ikke forsvinder undervejs. Bæredygtighedskrav – og tiltag skal være tydelige, synlige og prioriterede igennem hele byggeprocessen, så bygherrens ambitioner realiseres i det endelige byggeri.

Fra praktikere til praktikere

Vejledning er udarbejdet med input fra praktikere fra hele værdikæden. Vejledningen henvender sig primært til bygherrer og bygherrerådgivere, men også rådgivere og entreprenører kan have glæde af at få indsigt i, hvordan et bæredygtighedsprogram udarbejdes og anvendes i praksis.

Lancering af Bæredygtighedsprogram

Kunne du ikke deltage i lanceringen af vejledningen eller brænder du for at se de spændende oplæg igen? Du kan her se eller gense lanceringen med bl.a. oplæg fra Gitte Gylling Hammershøj Olesen fra COWI, Christine Mosbech fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Dorota Beres fra Bygningsstyrelsen:

Temamøde om Bæredygtighedsprogram

Til dette temamøde får du en skarp introduktion til vejledningen Bæredygtighedsprogram efterfulgt af en spændende diskussion. Du kan se eller gense temamødet her:

Download vejledningen her:

Bæredygtighedsprogram (pdf)

Download bilag og værktøjer her:

Bilag 1: Scenarier for bæredygtighedsprogrammet i brug (pdf)

Bilag 2: Inspiration til visioner og temaer (pdf)

Bilag 3: Gode råd til udvalgte typer målsætninger (pdf)

Eksempler på målsætningsskemaer (docx)

Skabelon til bæredygtighedsprogram (docx)

Download præsentation fra temamødet her:

Præsentation fra Morgenskarp (pdf)

Fysisk eksemplar

Få tilsendt et fysisk eksemplar af vejledningen Bæredygtighedsprogram gratis hos Grundejernes Investeringsfond ved at følge dette link.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke