Forundersøgelser i renoveringsprojekter

Forundersøgelser i renoveringsprojekter

Denne vejledning hjælper med at synliggøre hvilke forundersøgelser, der bør udføres på det konkrete renoveringsprojekt med fokus på balancen mellem den potentielle risiko og udgifterne til at gennemføre undersøgelserne.

Mange renoveringsprojekter har oplevet merudgifter til ekstra entreprenørkrav og forsinkelser i arbejdet, som ligger væsentligt over det beløb, som er afsat til uforudsete udgifter. Der er mange ting, man skal tage højde for, men det er sjældent, at man kender til det hele inden man går i gang med at udføre projektet. Det koster ofte tid og penge for både bygherre, rådgivere og entreprenører og kan være årsag til konflikter mellem renoveringens parter.

Forundersøgelser sparer tid og penge

Forundersøgelser er derfor en væsentlig del af et renoveringsprojekt. Forundersøgelser og registreringer vil almindeligvis danne et grundlag for at udbyde arbejder til de udførende på et så sikkert grundlag som muligt for at kunne planlægge tiden og kende økonomien i projektet.

Vejledningen synliggør hvilke forundersøgelser, der bør udføres på det konkrete projekt. Det er centralt, at man skal udvælge og gennemføre de forundersøgelser, som giver værdi i balancen mellem udgiften til forundersøgelser og mængden af uforudsete forhold og deres økonomiske konsekvens. Vejledningen er suppleret af værktøjer og bilag – bl.a. gode tjekskemaer, der kan hjælpe til at finde de rigtige forundersøgelser.

Denne vejledning er tæt knyttet til vejledningen Risikohåndtering i renoveringsprojekter.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke