Forundersøgelser i renoveringsprojekter

Forundersøgelser i renoveringsprojekter

Vejledningen synliggør, hvilke forundersøgelser der bør udføres på det konkrete renoveringsprojekt i en balance mellem den potentielle risiko og udgifterne til at gennemføre forundersøgelserne.