Den gode
dokumentationsproces for genbrugsmaterialer

Denne vejledning beskriver, hvordan den rette dokumentationsproces af genbrugsmaterialer kan understøtte mere genbrug i byggeriet. Vejledningen tager afsæt i best practice i byggebranchen, og deler gode og dårlige erfaringer fra udvalgte praktikere. Desuden indeholder vejledningen tre cases om genbrug af mursten, trægulve og betonkonstruktioner.

Interessen for genbrug af byggematerialer stiger, men mange praktikere oplever stadig, at det er en stor udfordring at skaffe den nødvendige dokumentation. Nu er der hjælp at hente i udgivelsen “Den gode dokumentationsproces for genbrugsmaterialer”, som skal give byggeriets praktikere inspiration og konkret vejledning til en bedre og lettere dokumentationsproces.

 I udgivelsen kan du blandt andet læse tre cases om genbrug af mursten, trægulve og betonkonstruktioner, og de forskellige udfordringer og løsninger, der er oplevet i praksis. Desuden er der anbefalinger og gode råd til dokumentation af genbrugsmaterialer.

Den rette dokumentation nedbryder usikkerhedsbarrierer

Med genbrugte byggematerialer følger også en høj grad af usikkerhed om materialets egenskaber, restlevetid, indhold af problematiske stoffer m.v., idet materialets historik og påvirkning over tid, i langt de fleste tilfælde, er ukendt. Denne usikkerhed er svær for såvel bygherrer som rådgivere og udførende at håndtere, og det betyder ofte, at byggeriets aktører fravælger genbrugte materialer.

Den rette dokumentation af genbrugsmaterialers egenskaber vil bidrage til at nedbryde usikkerhedsbarrieren og således være afgørende for at understøtte mere genbrug i byggeriet. Spørgsmålet er så hvad ”den rette dokumentation” er, og hvordan den tilvejebringes og anvendes igennem byggeprocessen. Det bliver du klogere på i vejledningen.

Hvem henvender udgivelsen sig til?

Publikationen henvender sig til bygherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører, der ønsker ny viden og praksisbaserede handlingsanvisninger til, hvordan dokumentation af genbrugsmaterialer kan tilvejebringes og anvendes.

Se video fra lanceringen

Hør projektchef i Værdibyg Nina Koch-Ørvad og rådgiver i Artelia Sigrid Charlotte Sturlason fortælle om udgivelsen til lanceringen.

Fakta

Udgivelsen tager afsæt i rapporten ”Den gode dokumentationsproces af genbrugte byggematerialer”, som er udgivet af Social- og Boligstyrelsen og udarbejdet af Værdibyg, Artelia og AAU Build. Her præsenteres en analyse af forskellige materialers genbrugspotentiale, otte cases med eksempler på byggerier, der er lykkedes med at genbruge byggematerialer, og en række anbefalinger til praksis.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke