Tillid i byggeprocessen

Tillid og samarbejde kræver hårdt arbejde og vedvarende prioritering. Denne publikation udfolder begrebet ’tillid’ og konkretiserer hvordan man i praksis kan arbejde med at etablere og fastholde tillid på sine byggeprojekter.

I byggeriet, hvor vi konstant sammensætter nye projektorganisationer med medarbejdere fra hver deres virksomhed og kultur, skal vi arbejde struktureret med at opbygge stærke relationer og tillid til hinanden. Byggeriet er organiseret i projekter, hvilket bidrager til en ekstra kompleksitet, hver gang vi sætter en bygherre, rådgiver, entreprenør, underentreprenør, driftsorganisation og brugergruppe sammen i én ny fælles organisation.

Tillid kommer ikke af sig selv

Tillid er en vigtig brik for det gode samspil mellem forskellige organisationer og kulturer. De normer og interesser, som vi hver især kommer med, præger i høj grad, hvordan nye samarbejder opdyrkes og fastholdes. Uden samarbejde og tillid, opstår der let misforståelser og konflikter, der kan medføre uenigheder med betydelige omkostninger for både tidsplan og økonomi.

Hvis vi i samarbejde opbygger tillid til hinanden, så er vi meget bedre til at finde løsninger, der gavner både processen og kvaliteten af det endelige resultat, så projekterne kommer bedre og lettere i mål. Et godt samarbejdsklima giver hver enkelt person i projektet mulighed for at bidrage med mere.

De 5 R’er

Publikationen udfolder begrebet tillid og hvordan de forskellige former for tillid bruges i byggebranchen. De 5 R’er: Retning, regler, rammer, roller og relationer forklarer, hvordan man konkret opbygger tillid til hinanden. Målet er, at det bliver lettere for projektets parter at forventningsafstemme og håndtere eventuelle konflikter. Gennem tydelige strukturer og rammer for projektet og projektorganisationen, skabes der optimale forudsætninger for et godt samarbejde og gensidig tillid.

Baggrund for publikationen

Publikationen er udarbejdet på baggrund af et temamøde afholdt af Værdibyg den 26. april 2022, hvor en række talere præsenterede perspektiver, erfaringer og cases relateret til tillid i byggeprocessen.

Publikationen er samlet og udarbejdet af seniorprojektleder Mette Skouenborg, Værdibyg.

Procesledelse i byggeriet

Tillid i byggeprocessen er den tredje og sidste publikation i en serie af tre om procesledelse i byggeriet. De to foregående publikationer kan du finde her: Kender du typen? og Forstå og håndter konflikter i byggeriet. Udgivelsesserien er støttet af den filantropiske forening Realdania.

Se en gennemgang af publikationerne her

Seniorprojektleder Mette Skouenborg og programdirektør Rolf Simonsen giver her en lynhurtig og knivskarp introduktion til de tre udgivne publikationer om procesledelse.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke