LCA-processen

Vejledningen fokuserer på at integrere livscyklusvurderinger (LCA) som afgørende redskab i byggebranchen for at imødekomme kravene til lavere CO2-aftryk i byggeriet. Den beskriver processen, hvor LCA anvendes som beslutnings- og designværktøj gennem hele byggeprojektet, med sigte på at gøre CO2-udledning til et centralt parameter på linje med pris, tid og kvalitet.

Byggebranchen står over for en afgørende forandring, hvor CO2-reduktion ikke længere er blot et tal, men en afgørende faktor i byggeprocessen. Med stigende krav til byggeriers klimapåvirkning i bygningsreglementet er der en bevægelse i gang, der kræver en integreret tilgang til livscyklusvurderinger (LCA). Denne tilgang søger at gøre CO2-udledning til en central parameter, hvor afgørende beslutninger træffes baseret på viden om designoptimering, materialevalg og tilknyttede CO2-udledninger. Målgruppen for denne vejledning er bred og inkluderer bygherrer, rådgivere, entreprenører, underentreprenører, samt leverandører og producenter.

Formål med vejledningen

Værdibygs nye vejledning har til formål at skitsere den proces, hvor LCA bliver en integreret del af hele byggeprojektets forløb. Fokus rettes mod byggeprojekter, der skal overholde bygningsreglementets CO2-krav eller endda mere ambitiøse CO2-grænseværdier. Målet er at ruste byggebranchens praktikere til at udnytte potentialet i LCA-beregninger som en standard del af beslutningsprocessen, hvor CO2-udledning sidestilles med pris, tid og kvalitet.

LCA-Processen

Vejledningen introducerer begrebet “LCA-processen,” hvor løbende og struktureret anvendelse af LCA skaber grundlag for afgørende beslutninger i alle faser af byggeprocessen. Dette sikrer, at CO2-aftrykket minimeres, og byggeriet opnår bæredygtige resultater.

CO2-Budget og regnskab

Den 1. januar 2023 bliver der indført krav om LCA-beregninger og et loft for CO2-udledningen for nybyggeri. Det er lovkrav, som byggebranchen har efterlyst i årevis for at få hævet det kollektive bæredygtigheds- og kompetenceniveau.

Værdibyg påpeger i vejledningen vigtigheden af at føre et løbende CO2-regnskab i tråd med byggeriets udvikling. Sammenligningen af CO2-regnskabet med økonomiske budgetter understreger, at det er essentielt at holde byggeriet inden for det fastsatte CO2-budget. Dette kræver løbende evaluering af, hvordan forskellige beslutninger påvirker CO2-udledningen og prisen, hvilket hjælper med prioritering af valg i henhold til budgettet.

Se oplæg fra lanceringen

Seniorprojektleder i Værdibyg, Stephan Sander giver en introduktion til vejledningen efterfulgt af spærgsmål og kommentarer fra deltagerne:

Ved lanceringen af vejledningen var der desuden oplæg ved Louise Kissmeyer og Rune Andersen fra Aarhus Kommune: ”Hvordan ser den gode LCA-proces ud, når man skal bygge en daginstitution på 7,5 kg CO₂?”. Se det her

Dagens andet oplæg ”Involvering af udførende i LCA-processen” stod bæredygtighedsleder hos Nordstern, Josephine Fürst, for. Se det her:

Fakta

Projektet er støttet af den filantropiske forening Realdania

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke