Bæredygtighedsledelse

Denne vejledning beskriver, hvad bæredygtighedsledelse går ud på, hvilke opgaver det omfatter og hvilke kompetencer det kræver. Vejledningen giver desuden anbefalinger til, hvordan bæredygtighedslederen sikrer det nødvendige samspil med andre aktører.