Bæredygtighedsledelse

Denne vejledning beskriver, hvad bæredygtighedsledelse går ud på, hvilke opgaver det omfatter og hvilke kompetencer det kræver. Vejledningen giver desuden anbefalinger til, hvordan bæredygtighedslederen sikrer det nødvendige samspil med andre aktører.

Det stigende behov for bæredygtigt byggeri forandrer den byggeproces, vi kender i dag. Nye – eller gamle – materialer introduceres, der indføres nye design- og konstruktionsmetoder, der stilles krav til dokumentation og ny viden og nye typer aktører involveres.

Bæredygtighedsledelse skaber bedre bæredygtige projekter

De bæredygtige tiltag og indsatser skal spille sammen med den eksisterende proces, så der sikres et gennemtænkt projekt med tilstrækkelig kvalitet og unødvendige ekstraarbejder undgås. Alt dette kalder på en dedikeret ledelsesindsats – bæredygtighedsledelse – der fokuserer på at integrere bæredygtighed i byggeprocessen.

Denne vejledning tager afsæt i nuværende best practice og beskriver, hvad bæredygtighedsledelse går ud på, hvilke opgaver det omfatter, hvilke kompetencer det kræver, det nødvendige samspil med andre aktører og de rette værktøjer. Målet med vejledningen er at strukturere og styrke bæredygtighedsledelse i byggeprojekter, så ambitioner om bæredygtighed bibeholdes og prioriteres gennem hele byggeprocessen, og til sidst er at finde konkret og udført i det endelige byggeri.

Hvem henvender vejledningen sig til?

Vejledningen henvender sig til dem, der udfører eller skal til at udføre bæredygtighedsledelse – både hos bygherre, rådgiver eller entreprenør – og som ønsker gode råd og anbefalinger til, hvordan det bedst gøres i praksis. Vejledningen henvender sig også til bygherren, der efterspørger, udbyder og samarbejder med bæredygtighedsledelsen.

Derudover vil de aktører, der skal spille sammen med bæredygtighedslederen på et byggeprojekt, også have gavn af at læse vejledningen. Det kan fx være projekteringslederen og projektlederen, der skal koordinere tæt med bæredygtighedslederen, IKT-lederen og arbejdsmiljøkoordinatoren, der skal bidrage med eller modtage input vedr. bæredygtighed i projektet eller de i projektteamet (både projekterende og udførende), der udfører bæredygtighedsrelaterede opgaver i projektet.

Se eller gense oplæg om bæredygtighedsledelse fra lanceringen

Til lanceringen af vejledningen hørte vi fra pennefører og projektledere og fik både et bygherre-, rådgiver- og entreprenørperspektiv på bæredygtighedsledelse i praksis. Du kan se eller gense oplæggene nedenfor.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke