Forandringsledelse i lufthavnen

Det går stærkt i Kastrup, hvor Københavns Lufthavn har skruet op for kapacitetsudbygningen mod 40 mio. passagerer årligt. De mange sideløbende byggeprojekter påvirker uvægerligt livet i lufthavnen og de forskellige aktiviteter, der skal kunne fortsætte uantastet og betjene den voksende trafik.

Men lufthavnens bygherrefunktion har fundet en vej til at håndtere det. Som i byggepladsens ’Last Planner’ inddrager man systematisk alle, som berøres af byggeprojektet, i en fælles planlægning – og træner dem til at være klar, den dag det færdige projekt sættes i drift