Totaløkonomiske metoder

Totaløkonomiske metoder

Vejledningen gør det simplere at anvende totaløkonomiske vurderinger i praksis. Blandt andet ved at introducere tre niveauer for vurderinger: Redegørelse, overslag og beregning.

Fælles metoder til totaløkonomiske vurderinger

Vejledningen gør brugen af totaløkonomi nemmere, mere overskuelig og mere ensartet. Vejledningen anviser, hvordan totaløkonomiske vurderinger kan udføres, og kan fungere som en guide i det konkrete arbejde med totaløkonomi i byggeprocessen. Vejledningen indeholder en række nøglebegreber for arbejdet med totaløkonomi og introducerer og eksemplificerer tre niveauer for vurderinger:

Totaløkonomiske redegørelser, der i prosatekst redegør for de vurderede løsninger – hvad der anbefales og hvorfor!

Totaløkonomiske overslag, der er simple overslag f.eks. med afsæt i begrænsede data og simpel tilbagebetalingstid.

Totaløkonomiske beregninger, er de mere komplekse beregninger, der med afsæt i klare beregningsforudsætninger for kalkulationsrente, levetider, beregningsperiode samt de samlede omkostninger til anlæg, drift, vedligehold, forsyning og renhold, redegør for konsekvenserne ved valg af udvalgte løsninger, scenarier eller hele bygningen.

Vejledningen henvender sig til rådgivere, entreprenører og producenter, der skal udføre de totaløkonomiske vurderinger. Men også bygherrer kan bruge vejledningen, når de skal vælge hvilken type vurderinger de skal efterspørge samt når de skal træffe totaløkonomiske beslutninger. Metoderne kan anvendes til projekter i alle størrelser, kompleksiteter og ved både nybyggeri og renovering.

Bilag

Til vejledningerne om totaløkonomi hører en række bilag:

Bilag 1: Begreber og definitioner

Bilag 2: Tjekskema til totaløkonomiske beslutninger

Bilag 3: Eksempel på totaløkonomi i udbudsmateriale

Bilag 4: Eksempel på totaløkonomisk redegørelse

Bilag 5: Eksempel på totaløkonomisk beregning

Til vejledningerne om Totaløkonomi hører en række bilag, en oversigt over begreber og definitioner, et tjekskema til totaløkonomiske beslutninger samt eksempler på totaløkonomi i udbudsmateriale, totaløkonomisk redegørelse og totaløkonomisk beregning.

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Realdania.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke