Totaløkonomiske metoder

Totaløkonomiske metoder

Vejledningen gør det simplere at anvende totaløkonomiske vurderinger i praksis. Blandt andet ved at introducere tre niveauer for vurderinger: Redegørelse, overslag og beregning.