Totaløkonomiske beslutninger

Totaløkonomiske beslutninger

Vejledningen introducerer en strategisk forståelse og kontekst for arbejdet med totaløkonomi, kortlægger barrierer og incitamenter og kommer med anbefalinger til den totaløkonomiske business case.