Totaløkonomiske beslutninger

Totaløkonomiske beslutninger

Vejledningen introducerer en strategisk forståelse og kontekst for arbejdet med totaløkonomi, kortlægger barrierer og incitamenter og kommer med anbefalinger til den totaløkonomiske business case.

Totaløkonomiske vurderinger skal skabe værdi i praksis

Anlægsøkonomien ofte den styrende parameter, når der skal foretages valg af løsninger, eller når der sker ændringer i projektet. Ved brug af totaløkonomiske vurderinger kan en bygherre få en bedre og mere velfunderet beslutningsproces, som også kan synliggøre merværdien af mere langsigtede investeringer.

Vejledningen gør det nemmere at bruge totaløkonomisk tænkning i byggeprojekter og synliggør incitamenter hos byggeriets parter til at bruge totaløkonomiske vurderinger aktivt i processen. Der stilles skarpt på de strategiske beslutninger, der skaber balance mellem investeringer og kvalitet.

Totaløkonomiske vurderinger kan skabe stor værdi – både i byggeprocessen ved at tilvejebringe velfunderede beslutninger, og ved at sikre ejendommens eller anlæggets værdi over længere tid. Fordelene omfatter også lavere driftsudgifter og brugerfordele i form af f.eks. bedre indeklima og sparet vedligeholdelse eller rengøringsudgifter.

Vejledningen klæder beslutningstageren (ofte bygherre og rådgivere) på til at formulere ønsker og prioritere kræfterne, så byggeriets parter kan sætte ind på rette tid og rette niveau. Vejledningen og beslutningsprocessen er relevant for både store og små bygherrer – såvel offentlige som private – samt bygherrerådgivere.

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Realdania.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke