Forstå og håndter
konflikter i byggeriet

I denne publikation fokuserer vi på, hvordan byggeriets parter – både bygherrer, rådgivere og entreprenører – kan blive bedre til at afkode de fire konflikttyper: pseudo-, interesse-, struktur- og værdikonflikter. Vi ser på, hvordan den viden kan bruges til at opdage og løse konflikter i tide. Det er på projektkontoret og ude på byggepladserne, at konflikterne løses bedst, hurtigst og billigst.