Forstå og håndter
konflikter i byggeriet

I denne publikation fokuserer vi på, hvordan byggeriets parter – både bygherrer, rådgivere og entreprenører – kan blive bedre til at afkode de fire konflikttyper: pseudo-, interesse-, struktur- og værdikonflikter. Vi ser på, hvordan den viden kan bruges til at opdage og løse konflikter i tide. Det er på projektkontoret og ude på byggepladserne, at konflikterne løses bedst, hurtigst og billigst.

I byggeriet er det gode samarbejde afgørende for det vellykkede projekt. Men det er også uundgåeligt, at der løbende vil opstå konflikter. Byggeriets parter skal derfor blive bedre til at spotte potentielle konflikter, så de kan tages i opløbet.

Fælles forståelse for konflikters mekanismer

Med publikationen “Forstå og håndter konflikter i byggeriet” ønsker vi at bidrage til et fælles sprog og en fælles forståelse for konflikters mekanismer, som gør, at vi bedre kan italesætte, indramme og drøfte konflikterne. Hvis man ikke forstår, hvad konflikten udspringer af, og hvad de involverede parter har på spil, risikerer man at konflikten optrappes, og at projektet ender i Voldgiftsnævnet.

Forstå de fire konflikttyper

En måde at blive bedre til at løse konflikter er, at man forstår de fire grundlæggende konflikttyper: pseudo-, interesse-, struktur- og værdikonflikten. I publikationen præsenterer vi de fire konflikttyper, ligesom der er redskaber til at identificere, italesætte og håndtere konflikterne og vælge det næste og bedste skridt frem mod en løsning.

Desuden får du gennem en case fra et konfliktramt renoveringsprojekt, indblik i det konkrete arbejde med at håndtere konflikter på et projekt, hvor der er skabt mærkbare resultater.

Baggrund for publikationen

Publikationen er udarbejdet på baggrund af et temamøde afholdt af Værdibyg den 22. marts 2022, hvor en række talere præsenterede perspektiver, erfaringer og cases relateret til forståelse og håndtering af konflikter i byggeriet.

Publikationen er samlet og udarbejdet af seniorprojektleder Mette Skouenborg, Værdibyg.

Procesledelse i byggeriet

Forstå og håndter konflikter i byggeriet er den anden publikation i en serie af tre om procesledelse i byggeriet. De to øvrige publikationer kan du finde her: Kender du typen? og Tillid i byggeprocessen. Udgivelsesserien er støttet af den filantropiske forening Realdania.

Se en gennemgang af de tre udgivne publikationer her

Seniorprojektleder Mette Skouenborg og programdirektør Rolf Simonsen giver her en lynhurtig og knivskarp introduktion til de tre udgivne publikationer om procesledelse.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke