Byggeri med integreret samarbejde og teknologi

Denne rapport formidler erfaringer fra demonstrationsprojektet Bagsværd Observationshjem. Målet med projektet har været at demonstrere, hvordan man får et byggeri til rette tid, pris og kvalitet ved aktivt at bruge de digitale muligheder til at styrke integreret samarbejdet i projekterings- og byggeprocessen.

Projektet er beskrevet fra bygherre og bygherrerådgivers perspektiv og rapporten redegør for projektmodel, særlige tiltag i forhold til teknologi og samarbejde og hvilke indsigter og læringer projektet har resulteret i.

Rapporten berører en række emner, der har været centrale i projektet – herunder:

  • Projektets vision, målsætninger og overordnede projektmodel
  • Konkurrenceform og aftalegrundlag
  • Laserscanning og 360°-registrering
  • MPS-forløb – afklaring af modelanvendelserne og leverancespecifikation
  • Projekt-dashboard
  • Integration af design og økonomi
  • Fælles integreret designmodel
  • Automatisk LCA
  • Kontraktgrundlaget og samarbejdsmodellen ifht. hovedentreprenøren

Målgruppe: Bygherrer, bygherrerådgivere, rådgivere og entreprenører og IKT-ledere

Rapporten er for alle parter i et byggeprojekt, der er interesseret i, hvordan de kan få mere værdi ud af digital teknologi, og hvordan det kan styrke samarbejdet på tværs af et projekt. Den henvender sig både til bygherrer, bygherrerådgivere, rådgivere og entreprenører, der søger inspiration til udvikling af den digitale indsats i projekter.

Baggrund: Demonstrationsprojektet Bagsværd Observationshjem

Konsortiet bag demonstrationsprojektet består af LIVSVÆRK, Bauherr, HD Lab og Værdibyg. Desuden består projektholdet af JAJA Architects, BOGL landskabsarkitekter, ABC Rådgivende Ingeniører og hovedentreprenøren Asserballe & Knudsen.

Demonstrationsprojektet er støttet af Bolig- og Planstyrelsen under den nationale strategi for digitalt byggeri og Realdania. Demonstrationsprojektet er afsluttet i midten af 2022.

Fra projektet er desuden udkommet vejledningen “MPS-forløb”, som kan hentes her: www.vaerdibyg.dk/vejledning/mps-forloeb/

Temamøde om digitale værktøjer

Se eller gense det spændende temamøde, hvor Stefan Gottlieb, forskningsgruppeleder og seniorforsker hos BUILD, gjorde os klogere på sammenhængen mellem samarbejde, processer og digitale værktøjer. Der blev blandt andet snakket om, hvad branchen kan lære af demonstrationsprojektet Bagsværd Observationshjem, hvordan samarbejdsmetoder og -processer understøtter de digitale værktøjers værdiskabelse og hvordan man kan ruste sin egen organisation til at få mere værdi af digitale værktøjer. Du kan se temamødet her:

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke