Den rummelige byggeplads – en guide til social beskæftigelse

Publikationen er en guide til bygherrer, rådgivere og entreprenører, som ønsker at arbejde med social beskæftigelse og give borgere på kanten af arbejdsmarkedet fodfæste og et springbræt til job og uddannelse.

Samtidig med at byggeriet mangler arbejdskraft står en stor gruppe borgere helt udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd stod 76.600 (7,6 %) af de 15-29-årige i 2020 uden arbejde eller igangværende uddannelse.

Byggepladser har stort potentiale til at understøtte social bæredygtighed

På en byggeplads er der en hel del opgaver, som er vigtige for byggeprojektets fremdrift, men som det hverken kræver særlige kompetencer eller høj håndværksmæssig faglighed at udføre. Det kan være alt fra flytning og udpakning af materialer til oprydning og rengøring. Med en social beskæftigelsesindsats kan byggepladsen give gruppen af ledige borgere, der kan have nogle særlige udfordringer, fodfæste på arbejdsmarkedet og måske blive et springbræt til uddannelse.

”Der er et kæmpe potentiale for, at byggepladserne rundt om i landet i højere grad er med til at understøtte social bæredygtighed. Ved at ansætte beboere fra lokalområdet til fx at løse daglige driftsopgaver på byggepladsen efterlades området både bygningsfysisk og socialt stærkere end før”, fortæller seniorprojektleder i Værdibyg Mette Skouenborg, som har været projektleder på publikationen ”Den rummelige byggeplads – en guide til social beskæftigelse”.

I publikationen, der er støttet af Realdania, samler Værdibyg, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) og Enemærke & Petersen a/s (E&P) op på en række erfaringer, som bl.a. E&P har gjort sig med sociale beskæftigelsesindsatser, og beskriver en række værktøjer, som alle led i branchen kan bruge i arbejdet med social beskæftigelse.

Gevinster for hele byggebranchen i arbejdet med social beskæftigelse

Det er et arbejde, som selvfølgelig kommer de borgere, der bliver en del af indsatsen, til gode, men også for en byggebranche med udtalt mangel på arbejdskraft er der både kort- og langsigtede gevinster at hente.

”Byggeriet har et enormt stort potentiale til at byde ind på den sociale dagsorden og skabe en win-win situation, hvor branchen får stærkt nødvendig arbejdskraft og udsatte borgere samtidigt får mulighed for at blive hjulpet ind på arbejdsmarkedet. Det er dét, som vi ønsker at hjælpe virksomhederne til med den nye guide, der er let at benytte på byggeriets projekter”, udtaler Christina Schultz, sekretariatschef i FBSA.

Publikationen belyser blandt andet, hvordan byggebranchens parter kan drage fordel af at arbejde systematisk med social beskæftigelse. For bygherren er det fx muligt at opnå ekstra point for en social beskæftigelsesindsats ifm. med en DGNB-certificering.

Publikationen retter sig både mod entreprenører, rådgivere og bygherrerådgivere samt almene, offentlige og private bygherrer, som ønsker at bidrage til en social bæredygtighed på byggepladserne.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke