MPS-forløb

MPS-forløb er en arbejdsmetode, der skal sikre koordinering og samarbejde om BIM-modeller på tværs af et projekts parter. Målet er at afklare, hvordan modellerne skaber mest mulig værdi i projektet – både for projektdeltagerne og projektet som helhed.

Formålet med denne vejledning er således at stille skarpt på hvordan dialog og samarbejde kan styrke det tværfaglige arbejde med BIM-modeller inden for et projekt, og sikre at modellerne skaber større værdi for projektet som helhed. For at indfri de digitales værktøjers fulde potentiale, er det nødvendigt, at vi prioriterer dialog og samarbejde højere. Vi skal kende hinandens digitale behov og være enige om, hvordan digitale værktøjer skal støtte projektets overordnede mål.

Hvad er et MPS-forløb?

Det MPS-forløb, der beskrives i denne vejledning inkluderer:

  • Workshop med parterne i projekt
  • Udarbejdelsen af et MPS-dokument (også kaldet leverancespecifikation)
  • Indarbejdelse af MPS-dokument som en del af aftalegrundlaget
  • Plan for opfølgning på og revidering af MPS-dokumentet

Leverancespecifikation vs. MPS-forløb

En leverancespecifikation, som det kendes fra f.eks. Dikons ”Leverancespecifikation for Bygningsmodeller”, er en integreret del af MPS-forløbet, og omtales i vejledningen som et MPS-dokument. De to ting er grundlæggende set det samme. Dog dækker begrebet leverancespecifikation alene over selve det dokument, der indeholder specifikation af den digitale leverance. I denne vejledning bruges begrebet MPS-forløb for at sætte fokus på hele forløbet omkring rammsætning, workshop, aftaler og opfølgning. Det kan dog stadig være relevant at anvende Dikons ”Leverancespecifikation for Bygningsmodeller” som skabelon for det, der i denne vejledning omtales som et MPS-dokument.

Målgruppe: Bygherrer, bygherrerådgivere, rådgivere og entreprenører og IKT-ledere

Denne vejledning er for alle parter i et byggeprojekt, der er interesseret i, hvordan de kan få mere værdi ud af BIM-modeller, og hvordan de kan styrke anvendelsen af modeller på tværs af et projekt. Den henvender sig både til bygherrer, bygherrerådgivere, rådgivere og entreprenører, der søger inspiration til udvikling af den digitale indsats i projekter – og til de personer, der er praktisk engageret i planlægning og koordinering af arbejdet med IKT i projekter.

Baggrund: Demonstrationsprojektet Bagsværd Observationshjem

Anbefalingerne i denne vejledning bygger på erfaringer fra demonstrationsprojektet Bagsværd Observationshjem. Projektet undersøger i praksis, hvordan samarbejde og understøttende teknologi kan skabe værdi og være med til at indfri projektets målsætning om at nedbringe risici og undgå overskridelser af tid og budget.

Konsortiet bag demonstrationsprojektet består af LIVSVÆRK, Bauherr, HD Lab og Værdibyg. Desuden består projektholdet af JAJA Architects, BOGL landskabsarkitekter, ABC Rådgivende Ingeniører og hovedentreprenøren Asserballe & Knudsen. Demonstrationsprojektet er støttet af Bolig- og Planstyrelsen under den nationale strategi for digitalt byggeri og Realdania. Projektet løber indtil starten af 2022, og der bliver løbende kommunikeret indsigter og erfaringer fra projektet – herunder denne vejledning. Projektet udkommer desuden med en samlet erfaringsrapport og projektmodel i 2022. Du kan læse mere om projektet her.

Fra projektet er desuden udkommet vejledningen “Byggeri med integreret samarbejde og teknologi”, som kan hentes her.

Se eller gense lanceringen af vejledningen

Hvis du missede lanceringen af vejledningen MPS-forløbet, kan du her se eller gense de spændende oplæg fra Pernille Stahlschmidt Tørning fra Bauherr og Sascha Vesterlund fra HD Lab og en spændende gennemgang af vejledningens indhold:

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke