MPS-forløb

MPS-forløb er en arbejdsmetode, der skal sikre koordinering og samarbejde om BIM-modeller på tværs af et projekts parter. Målet er at afklare, hvordan modellerne skaber mest mulig værdi i projektet – både for projektdeltagerne og projektet som helhed.