Budgettering

Denne vejledning indeholder, sammen med Værdibygs vejledning om økonomistyring, retningslinjer for, hvordan man som bygherre eller rådgiver udarbejder et indledende budget i projektets tidlige faser og efterfølgende kvalificerer og detaljerer budgettet, frem mod udførelsen. Et budget består både af et regneark, men i lige så høj grad af prosa om forudsætninger, valg og fravalg, prioriteter, metoder og mål.

Der har i branchen været en skadelig kultur og et usundt spil om økonomien, og det skal der tages et opgør med. Der skal mere realisme ind i budgetterne i byggeriet. Når parterne i et byggeprojekt oplever, at der ikke er sammenhæng imellem byggeprojektet og det tilhørende budget, er det vigtigt, at de siger fra med et veldokumenteret og fagligt argument.

Et sundt budget sikrer et godt projekt og en bedre proces

Et gennemarbejdet og realistisk budget kan lægge grunden til et godt samarbejde, hvor ingen parter bliver klemt i processen. Omvendt kan en skæv projektstart, uden den nødvendige grundighed i budgettets udarbejdelse, ende i en uhensigtsmæssig proces, hvor samarbejdet er udfordret af konflikter og manglende ansvarstagen hos de involverede parter. I mange tilfælde ligger kimen til stridigheder og juridisk efterspil allerede i de tidlige faser, hvor der kan være dårlig sammenhæng mellem projekt og økonomi.

Råd metoder og værktøjer til et godt budget

Denne vejledning indeholder, sammen med Værdibygs vejledning om økonomistyring, retningslinjer for, hvordan man som bygherre eller rådgiver udarbejder et indledende budget i projektets tidlige faser og efterfølgende kvalificerer og detaljerer budgettet, frem mod udførelsen. Vejledningen giver råd, metoder og værktøjer til, hvordan man opsætter et budget, og hvad det skal indeholde. Den beskriver roller og ansvar i forbindelse med forberedelse, udarbejdelse og opfølgning i budgetteringen og styringen af projektets økonomi.

Gennemgang af Bilag 17 – Cashflow Analyse

Her kan du få en gennemgang af Bilag 17 ” Cashflow Analyse – Betalingsplan”. Cashflow-analyser kan foretages på mange niveauer, men er typisk analyser over, hvornår omkostningerne falder i projektet, og foretages med henblik på at minimere risiko og vurdere finansiering- og indekseringsomkostninger. Se gennemgangen her:

Videoer fra lanceringen

Til lanceringen af vejledningen havde Værdibyg æren af tre oplægsholdere, der fortalte om budgettering og økonomistyring på forskellige byggeprojekter. Du kan her se eller gense oplæggene.

Carsten Schlein, ejendomschef i Esbjerg Kommune holder oplæg om proces og anvendelse af erfaringstal i budgetteringen:

Jens Henrik Birkmose, seniorrådgiver hos Birkmose Consulting ApS holder oplæg om hvordan man håndterer de “klassiske” problemstillinger i økonomistyring:

Martin Praëm, projektleder i Cornelius Vöge Atelier for Arkitektur holder oplæg om rådgiverens arbejde med et godt og stabilt budget:

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke