Budgettering

Denne vejledning indeholder, sammen med Værdibygs vejledning om økonomistyring, retningslinjer for, hvordan man som bygherre eller rådgiver udarbejder et indledende budget i projektets tidlige faser og efterfølgende kvalificerer og detaljerer budgettet, frem mod udførelsen. Et budget består både af et regneark, men i lige så høj grad af prosa om forudsætninger, valg og fravalg, prioriteter, metoder og mål.