Brugerinvolvering

Brugerinvolvering

”Brugerinvolvering er afgørende for et byggeris succes”

Hvad er et godt byggeri værd, hvis det ikke stemmer overens med brugernes forventninger?

Brugerinvolvering gennem hele processen

Vejledningen gennemgår et brugerinvolveringsforløb gennem hele byggeprocessen. Indledningsvist skal det bl.a. besluttes, hvorfor der skal være brugerinvolvering, og hvem brugerne egentlig er. Man skal i de indledende faser få klarlagt brugernes behov og på bedste vis prioritere dem i projektet.

I udførelsesfasen er det vigtigt stadig at have fokus på brugerne, så de forstår fremdriften i projektet. Og endelig skal brugerne introduceres til deres nye byggeri og sættes ind i de nye faciliteter, for at sikre en god oplevelse og en god ibrugtagning.

Igennem hele projektet er kommunikationen med og til brugerne essentiel for projektets samlede succes.

Bilag og case

Til vejledningen hører et bilag, der bl.a. indeholder eksempler på en interessentanalyse, et brugerkommissorium og en beslutningsplan.

Endvidere findes en case, der beskriver brugerinvolveringen ifm. byggeriet af Københavns Universitets nye forskningsfaciliteter.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke