Entreprenøren kan gøre en stor forskel i lokalområdet

Entreprenøren Enemærke & Petersen gør meget ud af at inddrage beboerne og bibeholde følelsen af at ”alle er fælles om renoveringen – den følelse skaber en anden synergi.”

Beboerne er en vigtig medspiller i renoveringsprojektet

– og det er dem, der skal bruge områderne bagefter. E&P gør derfor meget ud af at inddrage beboerne og bibeholde følelsen af at ”alle er fælles om renoveringen – den følelse skaber en anden synergi.” De har bl.a. holdt en række events for beboerne, som har sat sig synlige spor i både projektets indhold og kan gøre en forskel for de enkelte beboere under byggeprocessen.

Gårdrumsbazar og ”start-ups” gør drømmene konkrete

De har lavet ”gårdrumsbazar” i gårdrummets ”hjerte”, hvor solen skinner mest. Her har hver beboergruppe været med til at designe deres egne gårdrum. Blandt andet er de med til at bestemme hvilket inventar, der skal være.

Derudover er der nogle unge i området som gerne vil starte op som selvstændige, og har startet et træværksted, hvor de kan være med til at bygge inventaret selv. Andre beboere kan være med til at dyrke krydderurter etc. Den slags projekter skaber fællesskab og man lærer hinanden at kende.

Det skaber tryghed, at man kender sin nabo.

På gårdrumsbazaren fik beboerne udleveret nåle, så de kunne stemme på de aktiviteter og oplevelser, de ønskede sig i deres gårdrum.

Synlige aktiviteter skaber nyt liv

Tryghedsrenoveringen er generelt med til at samle bebyggelsen og opbygge nye fællesskaber. Især ældre beboere sidder i deres lejlighed og holder øje med renoveringen. De føler i høj også, at projektet er med til at skabe liv og samle bebyggelsen.

Derudover har der fx været afholdt lokale konkurrencer, en åbning af infocentret fest og børnene har lavet tegninger. I vinterferien lavede de en event sammen med det boligsociale personale, hvor børn og voksne sammen byggede kegler som ”selvportrætter” – figurer der signalerer, at beboerne passer på Bispehaven. E&P leverede kegler, hvor børnene har malet deres ansigter på dåser. De har lige haft en pause bag infocentret, men skal nu igen ud og vogte over byggepladsen.

Ansigterne på keglerne er lavet af områdets børn

Entreprenøren kan gøre en stor forskel i lokalområdet

Rosita fortæller: Alle kan bygge – der hvor vi kan skille os ud som entreprenører og lægge et ekstra lag på er for beboerne i området. Det er her man kan gøre en forskel.

Vil du gøre en forskel som entreprenør skal du kigge ud over renoveringen: Inddrag – Lyt – og sørg for at kommunikere!

Særligt for en tryghedsrenovering er det totalentreprenørens ansvar, at sørge for at beboerne føler sig trygge i processen. Det betyder meget for samarbejdet – og de skal samarbejde med hinanden i de næste 3 år. Det er derfor vigtigt at entreprenøren signalerer engagement og respekt for beboerne. Man kan ikke tage noget for givet – så fx er det vigtigt at fortælle, HVORFOR man ikke må gå igennem byggepladsen.

Fortæl hvordan det hænger sammen, så beboerne bedre forstår sammenhængen.

Entreprenøren er tilgængelig og synlig

Det røde infocenter spiller en vigtig rolle i byggeprocessen og signalerer bl.a. entreprenørens klare tilstedeværelse. Det er tydeligt hvor man kan få svar på sine spørgsmål, og Rosita er der hver dag – og hver gang hun møder en beboer, gentager hun:

Du kan altid komme og besøge mig.

Samarbejde på tværs af byggeprojekt og lokale kræfter

Under interviewet med Rosita møder vi Maria, der er boligsocial medarbejder ansat af boligforeningen. Hun er ved at hænge opslag op om en lokal event. E&P har et tæt samarbejde med de lokale kræfter såsom boligsociale medarbejdere og medarbejdere fra lokale klubber. Det er meget vigtigt, at den fysiske og sociale helhedsplan hænger sammen, så det giver mening for beboerne. Nogle problemer kan man løse med den sociale indsats, mens andre afhænger af at skabe de gode rammer – begge indsatser har fokus på fællesskaber.

Den boligsociale indsats følger tryghedsrenoveringen over de næste tre år, og de samarbejder fx også tæt omkring ansættelse af lokale beboere. Her handler det om at kende beboerne, så man lige kan prikke den rette på skulderen, når der opstår en mulighed.

De har et tæt samarbejde med politiet, og de deltager også i et fælles forum for alle der arbejder i området (bl.a. ungdomsklubben, det boligsociale, politiet etc.). Her deltager Rosita og informerer de andre ledere i området om, hvordan det går med renoveringen og hvilke udfordringer de møder. Generelt er det vigtigt, at alle er informeret om byggeprocessen, hvor især de boligsociale medarbejdere også møder mange spørgsmål fra beboerne.

Fakta om Tryghedsrenoveringen af Bispehaven

Omfang: Renovering af udearealerne omkring de 881 boliger i Bispehaven. Kontraktsummen er på 187 mio. kr. inkl. moms
Tidsplan: Start 2017 og forventes afsluttet i 2020 – www.oestjyskbolig.dk/tryghed-i-bispehaven/tidsplan
Bygherre: Østjysk Bolig
Entreprenør (total): Enemærke & Petersen
Arkitekt: Aarhus arkitekterne der efterfølgende er blevet til LINK arkitektur
Ingeniør: NIRAS
Landskab: byMUNCH by- og landskabsdesign

Læs en kort infofolder til beboerne her

Relaterede cases

Vejledninger

Værdibyg vejledning
Udbud af rådgivnignsydelser Værdibyg vejledning

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke