Kommunikation handler om respekt for beboerne

Det vigtigt at tænke beboerne ind i projektet fra start af, og spørge:
Hvordan kommunikerer jeg med min målgruppe?

Beboerinvolvering skal være nuanceret

Bispehaven er et multikulturelt område, og Rosita Ahmadian, projektleder for bebeoerinvolvering hos Enemærke & Petersen fortæller, at der bor omkring 80 forskellige nationaliteter, primært danskere, arabere og somaliere. Hver gruppe er forskellig og de indbyrdes dynamikker ændrer sig fra sted til sted. Rosita kan således godt trække på sine erfaringer fra 3 år som del af byggeprocessen i den almene boligbebyggelse Rosenhøj, der bl.a. blev nomineret til Renovérprisen i 2017 – men på mange måder er hvert projekt som at starte fra scratch.

Områderne er forskellige og beboerne er forskellige. Fra regeringens side kalder man alle områderne for ghettoer og beboerne for indvandrere. Der er selvfølgelig udfordringer, der går igen fx uddannelse og kriminalitet. Men man kan ikke være så unuanceret, når det handler om folk og beboere. I Rosenhøj er der f.eks. mange afghanere, som giver området en anden karakter. I Bispehaven er der mange unge, der er meget aktive og mange ældre, der har kendt hinanden i igennem mange år.

Beboersammensætningen er anderledes, så det er er vigtigt at tilpasse sin kommunikation.

Spørg beboerne!

Beboerne er målgruppen, så spørg dem til råds! Folk er forskellige fra område til område, så det er vigtigt at sørge for at få de gode råd fra beboerne med i projektet – og opretholde dialogen, så vi ikke glemmer beboerne i byggeprocessen.

I stedet for at man selv sidder og gætter sig frem, så spørg beboerne. Det giver mange værdifulde informationer.

En container fungerede som mobil mødestation, der blev flyttet rundt i bebyggelsen for at møde beboerne, hvor de er.

Kommunikation skal tilpasses modtagerne – og kan altid blive bedre

Rosita udvikler og tilpasser hele tiden kommunikationen. Især bruger E&P meget tegningsmateriale til at kommunikere og prøver at gøre det tydeligt at adgang til byggepladsen handler om sikkerhed. Det er en stor udfordring, da mange beboere omgås reglerne, og tager den direkte vej (uanset skiltning) – via byggepladsen. De fortæller at det handler deres egen sikkerhed, men det er svært.

Emmanuel fra Irak kommer forbi til en snak med Rosita, og siger grinende, når vi taler med ham om udfordringer med at sikre byggepladsen: ”The children here are like cats” – ”Have a nice day” – og så går han alligevel igennem byggepladsen, da håndværkerne jo er gået hjem…

E&P gør derfor meget ud af at informere beboerne om processen. Inden de går i gang med et gårdrum, holder de beboermøder, hvor de gennemgår hele processen – alt det praktiske der betyder noget i hverdagen. De har holdt opgangsmøder for to blokke (i alt 10 opgangsmøder) og blokmøder for to blokke. Rosita oplever at det fungerer lidt bedre for hele blokke, da flere deltagere giver mere energi og flere spørgsmål.

Derudover gør hun meget for også at tale med beboerne om, at byggefolkene også er mennesker og laver fejl – så hvis der er noget, så sig til! Er det noget der skal forbedres, så kom og sig det!

Billede fra renoveringen af gårdrummet

Vis forståelse

Beboerne har været meget engagerede i processen. Men det er svært at være beboer under byggeriet, da entreprenøren har spærret mange adgangsveje. Alene det at vise forståelse hjælper, men også hele tiden at undersøge, om man kan gøre noget anderledes, så det bliver lettere at være beboer. Det vigtigste er dog forståelsen og at fortælle hvordan de vil gøre, hvad de kan for at gøre det bedre – og arbejde så hurtigt som muligt.

Beboerkoordinatorens 3 bedste råd:

  • Lyt til beboerne
  • Tag hensyn til dem
  • Inddrag dem i processen

Et eksempel på en situation fra håndværkerfolderen, der har fokus på at have forståelse for beboeren.

Håndværkerne bliver klædt på til at møde beboerne

Håndværkerne på byggepladsen spiller også en vigtig rolle i den daglige dialog med beboerne. Rosita har bl.a. udviklet en håndværkerfolder, som alle får udleveret, når de bliver ansat. Nogle håndværkere kender kun området fra medierne, så det er vigtigt at sørge for, at de har den rette viden om området, beboerne, byggeprocessen og kender projektet som helhed.

Rosita afholder løbende håndværkermøder, hvor de snakker om, hvordan man interagerer med beboerne. Her fortæller hun også meget direkte om sine egne erfaringer, og at de altid bare kan gå til hende – hun har adskillige gange oplevet, at en håndværker kommer ind i infocentret med en beboer i hånden. Sidste gang de havde håndværkermøde havde de inviteret politiet med, for at få nogle fakta og god dialog på tværs.

Det vigtigste er at håndværkerne behandler beboerne pænt og ikke går i diskussion med beboerne – og ikke giver forkerte informationer. Hvis man ikke er 100% sikker på sit svar, eller det er uden for ens fagområde, må man sende spørgsmålet videre.

Fakta om Tryghedsrenoveringen af Bispehaven

Omfang: Renovering af udearealerne omkring de 881 boliger i Bispehaven. Kontraktsummen er på 187 mio. kr. inkl. moms
Tidsplan: Start 2017 og forventes afsluttet i 2020 – www.oestjyskbolig.dk/tryghed-i-bispehaven/tidsplan
Bygherre: Østjysk Bolig
Entreprenør (total): Enemærke & Petersen
Arkitekt: Aarhus arkitekterne der efterfølgende er blevet til LINK arkitektur
Ingeniør: NIRAS
Landskab: byMUNCH by- og landskabsdesign

Læs en kort infofolder til beboerne her

Relaterede cases

Vejledninger

Værdibyg vejledning
Udbud af rådgivnignsydelser Værdibyg vejledning

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke