Beboerne er medspillere i byggeprocessen

I Tryghedsrenoveringen af Bispehaven i Aarhus er der skabt en bedre byggeproces med engagement og forståelse hos beboerne via beboerinddragelse i planlægningen og ved at kombinere en boligsocial indsats med en åben og involverende byggeproces.