Risiko som barriere for bæredygtige byggematerialer

I denne publikation er der fokus på hvilke usikkerhedselementer og risici byggeriets praktikere oplever ift. at bygge mere bæredygtigt. Med afsæt i denne viden opstilles der mulige løsningsindsatser, der kan minimere barriererne og inspirere og understøtte brugen af mere bæredygtige byggematerialer.

Der er et udbredt ønske blandt byggeriets praktikere om at bygge mere bæredygtigt. Men der er også en række barrierer for at anvende nye, mere bæredygtige materialer og genbrugsmaterialer. I denne publikation er der identificeret seks barrierer for at vælge bæredygtige byggematerialer og efterfølgende opstillet 10 indsatsområder, der har til formål at få praktikere til at vælge bæredygtige byggematerialer.

Seks barrierer for bæredygtige byggematerialer

Værdibyg har foretaget en analyse af, hvilke usikkerhedselementer og risici, der kan opstå i forbindelse med valg af bæredygtige byggematerialer. I analysen identificeres seks grupper af barrierer for mere bæredygtige byggematerialer, hvor praktikere vurderer, at risikoen ved materialerne er meget høj. Der mangler f.eks. viden om materialernes egenskaber og hvordan de anskaffes og der er lavt kendskab til de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser ved at bygge med materialerne.

10 løsningsindsatser

Analysen opstiller 10 indsatser, der kan iværksættes for at håndtere de barrierer, som praktikerne oplever – og hver indsats har en udpeget part eller aktørgruppe, der er oplagt til at tage indsatsen videre. Disse løsningsindsatser involverer bl.a. at blive klogere på materialerne, opbygning af en vidensbank, forsikringsforhold og et kritisk blik på regler og krav til byggematerialer.

Målet med analysen er at skubbe og inspirere forskellige aktører i byggeriet til handling, så de nødvendige indsatser kan gennemføres og understøtte brugen af mere bæredygtige byggematerialer.

Målgruppe

Analysen er relevant for byggeriets praktikere, brancheorganisationer og myndigheder, der ønsker at forstå hvorfor og hvordan risiko bliver en barriere for at bygge med mere bæredygtige byggematerialer. Og den er ikke mindst relevant for dem, der vil, kan eller bør igangsætte en indsats, der kan være med til at bryde barriererne ned.

Publikationen er udarbejdet med støtte fra den filantropiske forening Realdania.

Temamøde om risiko som barriere for bæredygtige byggematerialer

Til dette temamøde får du en skarp introduktion til emnet risiko som barriere for bæredygtige byggematerialer og et overblik over Værdibygs vejledning om emnet. Du kan se eller gense temamødet her:

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke