Risiko som barriere for bæredygtige byggematerialer

I denne publikation er der fokus på hvilke usikkerhedselementer og risici byggeriets praktikere oplever ift. at bygge mere bæredygtigt. Med afsæt i denne viden opstilles der mulige løsningsindsatser, der kan minimere barriererne og inspirere og understøtte brugen af mere bæredygtige byggematerialer.