Forside "Højere produktivitet på byggepladsen"

Højere produktivitet på byggepladsen

Denne publikation bygger på Enemærke & Petersen a/s’ erfaringer med at foretage produktivitetsscreeninger og er udarbejdet med det formål at give anbefalinger og værktøjer til, hvordan man kan komme i gang med at foretage screeninger og højne produktiviteten på byggepladsen.

Rigtig mange danske byggepladser koster titusindvis af kroner at drive om dagen i omkostninger til skure, funktionærtimer, hegn, stillads, maskiner, etc. Der er derfor oftest en masse penge at spare for hver dag og uge, som det er muligt at skære af byggesagens udførelsesperiode. I denne publikation beskriver vi en metode til at screene en byggeplads for at se, hvor produktiv pladsen er, og hvor man kan sætte ind for at skære spildtid fra.

Høj produktivitet er godt for økonomien

Optimering gennem screening af produktiviteten betyder, at virksomheden opnår en større indtjening – og hvis virksomheden på sigt formår tidligt at indarbejde disse optimeringer i tidsplanerne og i planlægningen af processen, betyder det også en øget konkurrenceevne.

Produktivitetsscreeninger består af fem del-analyser:

  • Hvad byggepladsen koster at drive pr. dag
  • En registrering af byggeledelsens timer fordelt på aktiviteter
  • Byggeledelsens modenhed
  • Screening af, hvilke aktiviteter håndværkerne bruger deres arbejdsdag på
  • Analyse med tidsplanen i forbindelse af procesplanlægningen

Produktivitetsscreeningen handler ikke om, at der skal løbes hurtigere på byggepladsen. Det handler derimod om at få identificeret spildtid og omsat så meget som muligt af denne til produktiv tid. Spildtid kan eksempelvis skyldes en uhensigtsmæssig logistik, en utilstrækkelig planlægning og koordinering på pladsen eller at byggeledelsen ikke er til stede, når der skal svares på spørgsmål eller når produktionen mangler information i byggeprocessen.

Publikationen er udgivet i samarbejde med Lean Construction-DK Netværket med støtte fra den filantropiske forening Realdania.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke