Rigtigt fra start

Rigtigt fra start

En byggeproces’ skæbne afgøres i de indledende faser.

Det er i byggeriets indledende faser, at der træffes afgørende beslutninger for resten af forløbet. Ved at gøre sig de rigtige overvejelser og gennemføre de rigtige aktiviteter tidligt, støbes fundamentet for en fremadrettet værdiskabende proces for alle parter.

Vejledningen tager fat i fire overskrifter, der er af afgørende betydning for en god byggeproces:

  • Kommunikation, både eksternt, internt og mht. IKT
  • Skab klarhed mht. projektet, processen og organisationen
  • Balancér rammevilkårene; den ønskede kvalitet, tid, økonomi og risiko
  • Bring de rigtige kompetencer i spil på det rigtige tidspunkt

Bilag og case

I et bilag findes forskellige eksempler på værktøjer til at understøtte den indledende proces, bl.a. organisationsdiagrammer, grænsefladeskemaer og værditræ.

Vejledningen er suppleret med en case om, hvordan man kom rigtigt fra start ifm. Projekt Ny Nørreport

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke