Forside Økonomistyring

Økonomistyring

Vejledningen fokuserer på de økonomiske strukturer, der skal opbygges og vedligeholdes for at have et godt analysegrundlag og dermed også god økonomistyring i et byggeprojekt. Sammen med Værdibygs vejledning om ’Budgettering’ indeholder denne vejledning områder, der skal overvejes og planlægges som en hjælp til effektiv økonomistyring i byggeprojekter.

I ethvert bygge- eller anlægsprojekt spiller budgettet og økonomien en helt afgørende rolle for projektets proces og succes. På de fleste projekter varetages økonomistyringen af personer med byggefaglige uddannelser, der med de bedste intentioner og nedarvede Excel-ark forsøger at håndtere den komplekse økonomi, der findes i ethvert byggeprojekt. Men økonomistyring er en fagdisciplin i sig selv, og mange projekter kunne nyde godt af mere klare rammer og tydelige strukturer og procedurer omkring økonomien.

Kom godt fra start med økonomistyring

For at komme godt fra land skal der etableres et solidt grundlag for økonomistyringen med udgangspunkt i de indledende budgetter samt et kompleks af dokumenter – udbuds- og projektmateriale, kontrakter, forudsætninger mv. Økonomistyringen skal planlægges fra start, og det er vigtigt, at der følges op løbende med registreringer og kontroller og tilhørende analyser. Dette kan være med til at holde projektet på sporet og danne grundlag for gode beslutninger, når der sker ændringer eller skal foretages valg. Dertil kommer et stort arbejde med at opgøre og afregne udførte opgaver og rapportere nøgletal og fremdrift til eget bagland, projektets styregruppe samt samarbejdspartnere. Der er mange opgaver og roller at holde styr på for at sikre en god økonomistyring.

Supplerer vejledning om budgettering

Sammen med Værdibygs vejledning om budgettering indeholder denne vejledning områder, der skal overvejes og planlægges som en hjælp til effektiv økonomistyring i byggeprojekter. Vejledningen fokuserer på de økonomiske strukturer, der skal opbygges og vedligeholdes for at have et godt analysegrundlag, og dermed også god økonomistyring. Vejledningen kan støtte den økonomiansvarlige, når økonomistyring planlægges i projektets tidlige faser, og undervejs, hvor den giver anbefalinger til struktur og særlige fokusområder.

Relevant for alle der arbejder med økonomistrying

Vejledningen tager i nogen grad bygherres perspektiv, men er relevant for alle, der arbejder med økonomistyring, idet mange af overvejelserne også gælder for entreprenør og rådgiver. Samtidig kan vejledningen være med til at skabe et ”fælles sprog” for de involverede aktører i et byggeprojekt. Vejledningen anbefalinger er tænkt i forlængelse af bestemmelserne i AB-systemet og Ydelsesbeskrivelserne (YBL18).

Gennemgang af Bilag 17 – Cashflow Analyse

Her kan du få en gennemgang af Bilag 17 ” Cashflow Analyse – Betalingsplan”. Cashflow-analyser kan foretages på mange niveauer, men er typisk analyser over, hvornår omkostningerne falder i projektet, og foretages med henblik på at minimere risiko og vurdere finansiering- og indekseringsomkostninger. Se gennemgangen her:

Videoer fra lanceringen

Til lanceringen af vejledningen havde Værdibyg æren af tre oplægsholdere, der fortalte om budgettering og økonomistyring på forskellige byggeprojekter. Du kan her se eller gense oplæggene.

Carsten Schlein, ejendomschef i Esbjerg Kommune holder oplæg om proces og anvendelse af erfaringstal i budgetteringen:

Jens Henrik Birkmose, seniorrådgiver hos Birkmose Consulting ApS holder oplæg om hvordan man håndterer de “klassiske” problemstillinger i økonomistyring:

Martin Praëm, projektleder i Cornelius Vöge Atelier for Arkitektur holder oplæg om rådgiverens arbejde med et godt og stabilt budget:

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke