Projektgranskning

Denne vejledning indeholder gode råd og inspiration til, hvordan man planlægger og udfører det gode granskningsforløb. Projektgranskning foregår gentagende gange i et projekt med forskelligt fokus afhængigt af fase, type af byggeri og det enkelte projekts kontekst.  

Granskning af projektmaterialet er en helt central del af de projekterendes ydelse – og en proces, der i allerhøjeste grad er med til at definere om man får en god byggeproces. Det er komplekst at projektere et byggeri, og der er mange muligheder for at overse sammenhænge på tværs af projektet. Der kan også opstå fejl, som kan have uoverskuelige konsekvenser for byggeriet og i sidste ende bygherrens økonomi. For at sikre et godt bygge- eller anlægsprojekt, er det afgørende med et solidt og gennemarbejdet projektgrundlag, der gennem hele processen granskes og kvalitetssikres for at undgå fejl, mangler og svigt.  

Vejledningen skal inspirere til det gode granskningsforløb 

Denne vejledning stiller skarpt på selve granskningen. Den har til formål at understøtte branchen i at blive bedre til at prioritere granskningen som en værdiskabende aktivitet i projektforløbet. Det er vores fokus at skabe en fælles forståelse af granskning mellem alle projektets parter med et ønske om at inspirere til gode granskningsforløb ved at trække på praksiserfaringer bredt i branchen.  

Hvem henvender vejledningen sig til?

  • Projekterende rådgivere, projekterende entreprenører og leverandører som støtte- og inspirationsværktøj i forbindelse med gennemførelse af projektgranskning 
  • Bygherrerådgivere som støtte- og inspirationsværktøj i forbindelse med ekstern granskning 
  • Bygherren og dennes rolle i forbindelse med bestilling og opfølgning af granskningsydelsen 
  • Projektets parter som fundament for et fælles sprog og terminologi 

Nyt værktøj med granskningsspørgsmål 

Til at understøtte granskningsprocessen, er der også udarbejdet et nyt understøttende værktøj bestående af en liste med granskningsspørgsmål, som man kan tilpasse sit aktuelle projekt. Listen består af en lang række granskningsspørgsmål, som kan sorteres og filtreres indenfor hhv. faser, emner og fag. Det er således muligt at lave forskellige specifikke lister med relevante granskningsspørgsmål, der er tilpasset behovet for den konkrete granskningsproces. 

Selvom listen er omfattende, skal den dog stadig anses som inspiration og retningsvisende og ikke som en fuldstændig checkliste. Granskning er altid en proces, hvor den enkelte gransker skal bruge sin erfaring og sunde fornuft. Projektet skal ses i sin kontekst og ofte vil der også være supplerende specifikke og væsentlige spørgsmål, der ikke nødvendigvis fremgår af listen.

Se her Stig Brinck fra NIRAS gennemgå værktøjet, så du kan få det optimale udbytte ud af det:

Spændende oplæg fra lancering af vejledningen

Se eller gense de fire oplæg fra lanceringen af projektgranskning. Stig Brinck, ekspertisechef hos NIRAS og pennefører på vejledningen, fortalte om hvordan den kan bruges til inspiration og som værktøj i projektgranskningsprocessen:

Næste oplæg blev holdt af Hanne Schwarz, der er projektchef i Danmarks Nationalbank, hvor hun inddrager os i bygherreperspektivet på projektgranskning og kommer med gode råd til emnet:

Hanne blev skarpt efterfulgt af Peter Lindberg, der er kvalitetschef og projektleder i Arkitema, og kom ind på rådgivernes fleksioner over den gode projektgranskning:

Til det sidste oplæg fortalte Peer Kisbye, der er senior client advisor i Kompas Byggerådgivning, om fordelene ved tværfaglig projektgranskning og vigtigheden af kommunikation og samarbejde på byggeprojekter:

Download vejledningen her

Projektgranskning (pdf)

Download bilag her

Powerpointpræsentation af vejledningen (ppp)

Download værktøj her

Værktøj med granskningsspørgsmål (Excel)

OBS! Desværre oplever nogen problemer med at åbne værktøjet med granskningsspørgsmål, hvor de får en fejlmeddelelse om at en “DAX funktion ved navnet CONTAINSROWS ikke er genkendt”.

Dette skyldes, at værktøjet er udviklet i Microsoft 365 (Apps for Enterprise i version 2208), hvor det er testet til at skulle virke på både danske og engelske installationer. Derfor kan man som bruger af ”Office Professional Plus 2016” (og ikke Microsoft 365), opleve problemer med at anvende værktøjet, da nogle af de funktioner der ligger heri, endnu ikke er udgivet i den pågældende Excel-version. Der findes desværre ikke officiel dokumentation for præcist hvilke funktioner, der er kompatible med hvilke versioner af Excel, men Microsoft udsender jævnligt opdateringer, så det kan være en god idé at prøve værktøjet igen, hvis man for nyligt har fået installeret en opdatering af sin Office pakke.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke