Commissioningprocessen

Commissioning-processen

Commissioning i byggeriet er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der fokuserer på totaløkonomi og installationernes samspil. Denne vejledning giver viden og inspiration til alle byggeriets parter, om hvordan man kan bruge commissioning som et aktivt redskab til at sikre byggeriets kvalitet og en energieffektiv drift.

Ofte mister byggeriets aktører fokus på, at byggeriet skal leve op til bygherrens krav om fremtidig drift. Commissioning-processen sikrer, at dette fokus fastholdes gennem alle byggeriets faser. Der er særligt fokus i de tidlige faser, hvor bygherren opstiller kontante og målbare krav.

Commissioning vedrører alle byggeriets parter

Metoden er enkel – men omfattende. Bygherren starter med at sætte klare mål for sit byggeri, og via en gennemgående log måles der på, om målene opfyldes gennem alle byggeriets faser. Commissioning-processen skaber sammenhæng mellem forskellige anlæg og entrepriser ved at involvere driftsorganisation, brugere, rådgivere, entreprenører og leverandører – og udnytter de ressourcer, der i forvejen er i byggeprocessen.

Håndtering af grænseflader

Derudover er et væsentligt formål at håndtere grænsefladerne mellem de forskellige leverandører og entrepriser. Ved at skærpe formulering af kravene kan commissioning-processen sikre, at intentionerne med byggeriet understøttes. Det skaber tryghed ikke bare hos bygherren, men også hos rådgiver og entreprenør. Vejledningen henvender sig således både til bygherrer, bygherrerådgivere, rådgivere og entreprenører.

Skab energieffektivt byggeri med commissioning

Gennem en løbende opfølgning på bygherrens krav skaber commissioning værdi i byggeprocessen. Blandt andet ved at forebygge at sluttest af anlæg, installationer og systemer viser graverende fejl lige op til aflevering. Commissioning-processen sikrer det lavest mulige energiforbrug, et godt indeklima og velfungerende rammer for brugernes aktiviteter. Resultatet bliver en energioptimeret og velfungerende bygning, med tilfredse brugere og en mere kompetent og motiveret driftsorganisation.

Vejledningen er delt op i to dele:

Del 1 henvender sig primært til bygherrer og beskriver overordnet commissioning med udgangspunkt i fordele, ulemper og økonomi.

Del 2 gennemgår systematisk aktiviteterne i en commissioning-proces og henvender sig til de direkte involverede. De enkelte faser er udgangspunkt for en beskrivelse af de mest relevante aktiviteter.

Baggrundsmateriale og værktøjer til commissioning-processen

I bilagene findes baggrundsmateriale og eksempler på værktøjer til at understøtte commissioning-processen, bl.a. commissioning-krav, -planer, -log og testparadigmer.

Mere viden om commissioning

Denne vejledning er udgivet sammen med vejledningen ‘Driftorienteret Byggeproces‘, der har en mere generel tilgang til at integrere driftsmæssige hensyn i byggeprocessen.

Du kan se alle Værdibygs vejledninger om drift og brugere her.

Temamøde om commissioning-processen

Til dette temamøde får du en skarp introduktion til commissioning og et overblik over Værdibygs vejledning om emnet. Du kan se eller gense temamødet her:

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke