Mediation og mægling

Mediation og mægling

Denne vejledning giver konkrete værktøjer til afklaring af konfliktens kerne og selve konfliktløsningen. Derudover giver vejledningen en række anbefalinger til, hvordan du som part kan forberede dig og bidrage til en effektiv og værdiskabende mediation eller mægling.

Konflikter og uoverensstemmelser i byggeprojekter kan være dyre, tidskrævende og opslidende. Men hvis man bringer de rette værktøjer i spil, kan man effektivt finde en løsning, som tilstræber et forlig eller win-win for begge parter, frem for at udpege en vinder og en taber.

Fælles løsninger og gode samarbejdsrelationer

Mediation og mægling er to processer, der grundlæggende søger at få afklaret konfliktens kerne og at nå frem til en fælles god løsning. Afhængig af konfliktens karakter, stadie og grundlag, kan det være fordelagtigt at vælge den ene proces frem for den anden. Fælles for begge processer er, at de går hurtigt og at de kan finde sted undervejs i projektet, mens alle parters erindring om konfliktens detaljer og historik stadig er frisk. Det giver bedre mulighed for at finde en fælles løsning og bevare den gode samarbejdsrelation i projektet – trods uenigheder.

Sådan kan du bidrage til mediation og mægling

I vejledningen giver vi en række anbefalinger til, hvordan du som part kan forberede dig og bidrage til en effektiv og værdiskabende mediation eller mægling:

  • Konfliktløsning i byggeriet
  • Tag konflikten i opløbet
  • Mediation eller mægling?
  • Opstart af mediation eller mægling
  • Fremgangsmåde for mediation og mægling

Vejledningen understøtter reglerne i AB-systemet og Voldgiftsnævnets procesregler.

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Boligfonden Kuben.

Download vejledningen her:

Mediation og mægling (pdf)

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke