Perspektiver på byggeriets faseskift

Perspektiver på faseskift

Med hæftet ‘Perspektiver på Faseskift’ – et debatoplæg præsenteres nye måder at betragte faseskift på, og der lægges op til videre debat om denne afgørende del af byggeprocessen.